Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poprad - Matejovce I - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:00 815.9
26.6.2022 00:45 916
26.6.2022 00:30 816.1
26.6.2022 00:15 916.2
26.6.2022 00:00 916.3
25.6.2022 23:45 816.4
25.6.2022 23:30 816.5
25.6.2022 23:15 816.6
25.6.2022 23:00 916.7
25.6.2022 22:00 917.2
25.6.2022 21:00 917.9
25.6.2022 20:00 818.6
25.6.2022 19:00 819.1
25.6.2022 18:00 819.5
25.6.2022 17:00 819
25.6.2022 16:00 818.7
25.6.2022 15:00 918.7
25.6.2022 14:00 818.6
25.6.2022 13:00 917.9
25.6.2022 12:00 917.3
25.6.2022 11:00 916.7
25.6.2022 10:00 915.5
25.6.2022 09:00 914.5
25.6.2022 08:00 913.7
25.6.2022 07:00 913.4
25.6.2022 06:00 913.4
25.6.2022 05:00 913.6
25.6.2022 04:00 914
25.6.2022 03:00 914.4
25.6.2022 02:00 914.9
25.6.2022 01:00 915.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )