Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kežmarok
Tok:Ľubica
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Kežmarok - Ľubica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Ľubica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 2820.1
30.6.2022 14:45 2819.9
30.6.2022 14:30 2719.8
30.6.2022 14:15 2719.8
30.6.2022 14:00 2719.6
30.6.2022 13:45 2819.5
30.6.2022 13:30 2819.3
30.6.2022 13:15 2819.2
30.6.2022 13:00 2819.1
30.6.2022 12:00 2818.6
30.6.2022 11:00 2718.2
30.6.2022 10:00 2818
30.6.2022 09:00 2818
30.6.2022 08:00 2818.1
30.6.2022 07:00 2818.2
30.6.2022 06:00 2818.4
30.6.2022 05:00 2818.6
30.6.2022 04:00 2818.8
30.6.2022 03:00 2618.9
30.6.2022 02:00 2619.1
30.6.2022 01:00 2619.3
30.6.2022 00:00 2619.5
29.6.2022 23:00 2619.6
29.6.2022 22:00 2619.7
29.6.2022 21:00 2619.8
29.6.2022 20:00 2619.8
29.6.2022 19:00 2619.8
29.6.2022 18:00 2619.7
29.6.2022 17:00 2619.6
29.6.2022 16:00 2619.3
29.6.2022 15:00 2619
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )