Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hniezdne
Tok:Kamienka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hniezdne - Kamienka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hniezdne - Kamienka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 5925.9
30.6.2022 15:30 5926
30.6.2022 15:15 5926.1
30.6.2022 15:00 5926.1
30.6.2022 14:45 5926.1
30.6.2022 14:30 5926
30.6.2022 14:15 5926
30.6.2022 14:00 5925.9
30.6.2022 13:45 5925.8
30.6.2022 13:00 5925.2
30.6.2022 12:00 5924.6
30.6.2022 11:00 5923
30.6.2022 10:00 5921.2
30.6.2022 09:00 5919.6
30.6.2022 08:00 5918.4
30.6.2022 07:00 5917.9
30.6.2022 06:00 5918
30.6.2022 05:00 5918.2
30.6.2022 04:00 5918.5
30.6.2022 03:00 5918.8
30.6.2022 02:00 5919.2
30.6.2022 01:00 5919.5
30.6.2022 00:00 5919.9
29.6.2022 23:00 6020.4
29.6.2022 22:00 6020.9
29.6.2022 21:00 6021.4
29.6.2022 20:00 6021.9
29.6.2022 19:00 6022.3
29.6.2022 18:00 6022.8
29.6.2022 17:00 6023.6
29.6.2022 16:00 6024.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )