Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chmelnica
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Chmelnica - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chmelnica - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:15 7219.9
26.6.2022 00:00 7219.9
25.6.2022 23:45 7220
25.6.2022 23:30 7220.1
25.6.2022 23:15 7220.1
25.6.2022 23:00 7220.2
25.6.2022 22:45 7220.2
25.6.2022 22:30 7220.3
25.6.2022 22:15 7320.4
25.6.2022 22:00 7320.4
25.6.2022 21:00 7320.8
25.6.2022 20:00 7321.2
25.6.2022 19:00 7321.5
25.6.2022 18:00 7321.7
25.6.2022 17:00 7221.8
25.6.2022 16:00 7221.3
25.6.2022 15:00 7220.9
25.6.2022 14:00 7220.6
25.6.2022 13:00 7220.9
25.6.2022 12:00 7220.8
25.6.2022 11:00 7220.8
25.6.2022 10:00 7220.2
25.6.2022 09:00 7219.3
25.6.2022 08:00 7318.5
25.6.2022 07:00 7318.1
25.6.2022 06:00 7318
25.6.2022 05:00 7318.2
25.6.2022 04:00 7318.6
25.6.2022 03:00 7319.1
25.6.2022 02:00 7319.5
25.6.2022 01:00 7320
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )