Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Markušovce
Tok:Levočský potok
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Markušovce - Levočský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Markušovce - Levočský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 3615.4
30.6.2022 15:15 3615.3
30.6.2022 15:00 3615.3
30.6.2022 14:45 3615.3
30.6.2022 14:30 3615.3
30.6.2022 14:15 3615.3
30.6.2022 14:00 3615.3
30.6.2022 13:45 3615.3
30.6.2022 13:30 3615.3
30.6.2022 13:00 3615.3
30.6.2022 12:00 3615.3
30.6.2022 11:00 3615.3
30.6.2022 10:00 3615.3
30.6.2022 09:00 3615.2
30.6.2022 08:00 3415.3
30.6.2022 07:00 3415.2
30.6.2022 06:00 3415.2
30.6.2022 05:00 3415.2
30.6.2022 04:00 3415.2
30.6.2022 03:00 3415.2
30.6.2022 02:00 3415.2
30.6.2022 01:00 3415.2
30.6.2022 00:00 3415.2
29.6.2022 23:00 3515.2
29.6.2022 22:00 3515.2
29.6.2022 21:00 3515.2
29.6.2022 20:00 3515.2
29.6.2022 19:00 3515.2
29.6.2022 18:00 3515.2
29.6.2022 17:00 3615.2
29.6.2022 16:00 3615.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )