Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Branisko
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Spišské Vlachy - Branisko

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Branisko
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 20:45 688.4
26.3.2023 20:30 678.5
26.3.2023 20:15 688.5
26.3.2023 20:00 688.7
26.3.2023 19:45 688.7
26.3.2023 19:30 688.8
26.3.2023 19:15 688.9
26.3.2023 19:00 688.9
26.3.2023 18:45 689
26.3.2023 18:30 689
26.3.2023 18:15 689.1
26.3.2023 18:00 689.1
26.3.2023 17:45 679.1
26.3.2023 17:30 689.2
26.3.2023 17:15 689.2
26.3.2023 17:00 689.1
26.3.2023 16:45 689
26.3.2023 16:30 688.9
26.3.2023 16:15 689
26.3.2023 16:00 688.9
26.3.2023 15:45 688.8
26.3.2023 15:30 688.8
26.3.2023 15:15 688.6
26.3.2023 15:00 688.4
26.3.2023 14:45 688.2
26.3.2023 14:30 688
26.3.2023 14:15 687.9
26.3.2023 14:00 687.9
26.3.2023 13:45 687.8
26.3.2023 13:30 687.6
26.3.2023 13:15 687.3
26.3.2023 13:00 687.2
26.3.2023 12:45 687.1
26.3.2023 12:30 687
26.3.2023 12:15 686.8
26.3.2023 12:00 686.8
26.3.2023 11:45 686.8
26.3.2023 11:30 686.9
26.3.2023 11:15 687
26.3.2023 11:00 686.7
26.3.2023 10:45 686.5
26.3.2023 10:30 686.3
26.3.2023 10:15 686.1
26.3.2023 10:00 686
26.3.2023 09:45 685.8
26.3.2023 09:30 685.7
26.3.2023 09:15 685.7
26.3.2023 09:00 685.5
26.3.2023 08:45 685.6
26.3.2023 08:30 685.5
26.3.2023 08:15 685.5
26.3.2023 08:00 685.5
26.3.2023 07:45 685.6
26.3.2023 07:30 685.6
26.3.2023 07:15 685.7
26.3.2023 07:00 685.8
26.3.2023 06:45 685.8
26.3.2023 06:30 685.9
26.3.2023 06:15 686
26.3.2023 06:00 686.1
26.3.2023 05:45 686.2
26.3.2023 05:30 686.3
26.3.2023 05:15 686.4
26.3.2023 05:00 686.5
26.3.2023 04:45 687
26.3.2023 04:30 687.1
26.3.2023 04:15 687.2
26.3.2023 04:00 687.3
26.3.2023 01:45 687.4
26.3.2023 01:30 697.5
26.3.2023 01:15 687.6
26.3.2023 01:00 687.7
26.3.2023 00:45 687.8
26.3.2023 00:30 687.9
26.3.2023 00:15 688
26.3.2023 00:00 688.1
25.3.2023 23:45 688.2
25.3.2023 23:30 698.3
25.3.2023 23:15 698.5
25.3.2023 23:00 698.6
25.3.2023 22:45 688.7
25.3.2023 22:30 698.8
25.3.2023 22:15 698.8
25.3.2023 22:00 698.9
25.3.2023 21:45 699
25.3.2023 21:30 689.1
25.3.2023 21:15 699.2
25.3.2023 21:00 699.2
25.3.2023 20:45 699.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )