Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krompachy
Tok:Slovinský potok
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Krompachy - Slovinský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krompachy - Slovinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:15 125.3
30.6.2022 16:00 125.5
30.6.2022 15:45 125.7
30.6.2022 15:30 125.8
30.6.2022 15:15 126
30.6.2022 15:00 126.1
30.6.2022 14:45 126.2
30.6.2022 14:30 126.1
30.6.2022 14:15 126.1
30.6.2022 14:00 125.9
30.6.2022 13:00 125
30.6.2022 12:00 123.5
30.6.2022 11:00 221.6
30.6.2022 10:00 119.7
30.6.2022 09:00 218.1
30.6.2022 08:00 216.9
30.6.2022 07:00 115.8
30.6.2022 06:00 215.6
30.6.2022 05:00 115.8
30.6.2022 04:00 216.1
30.6.2022 03:00 116.5
30.6.2022 02:00 116.9
30.6.2022 01:00 117.4
30.6.2022 00:00 118
29.6.2022 23:00 118.6
29.6.2022 22:00 119.2
29.6.2022 21:00 120.1
29.6.2022 20:00 121
29.6.2022 19:00 122
29.6.2022 18:00 123.1
29.6.2022 17:00 224.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )