Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Margecany
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 650 cm 650 cm

Margecany - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Margecany - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 36523.7
30.6.2022 15:30 36523.5
30.6.2022 15:15 36523.3
30.6.2022 15:00 36523.1
30.6.2022 14:45 36522.9
30.6.2022 14:30 36522.7
30.6.2022 14:15 36422.5
30.6.2022 14:00 36422.3
30.6.2022 13:45 36422.1
30.6.2022 13:00 36421.7
30.6.2022 12:00 36421.1
30.6.2022 11:00 36420.8
30.6.2022 10:00 36420.5
30.6.2022 09:00 36420.5
30.6.2022 08:00 36420.5
30.6.2022 07:00 36420.7
30.6.2022 06:00 36420.9
30.6.2022 05:00 36421.2
30.6.2022 04:00 36421.5
30.6.2022 03:00 36421.8
30.6.2022 02:00 36422.1
30.6.2022 01:00 36422.4
30.6.2022 00:00 36422.7
29.6.2022 23:00 36422.9
29.6.2022 22:00 36423.1
29.6.2022 21:00 36423.2
29.6.2022 20:00 36523.3
29.6.2022 19:00 36423.3
29.6.2022 18:00 36423.3
29.6.2022 17:00 36423.1
29.6.2022 16:00 36422.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )