Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stratená
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Stratená - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stratená - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 19:30 955.5
26.3.2023 19:15 955.6
26.3.2023 19:00 955.7
26.3.2023 18:45 955.8
26.3.2023 18:30 955.8
26.3.2023 18:15 955.9
26.3.2023 18:00 956
26.3.2023 17:45 946.1
26.3.2023 17:30 956.1
26.3.2023 17:15 956.1
26.3.2023 17:00 956.1
26.3.2023 16:45 956
26.3.2023 16:30 956
26.3.2023 16:15 956
26.3.2023 16:00 955.9
26.3.2023 15:45 955.9
26.3.2023 15:30 955.8
26.3.2023 15:15 955.8
26.3.2023 15:00 955.7
26.3.2023 14:45 955.6
26.3.2023 14:30 945.6
26.3.2023 14:15 955.5
26.3.2023 14:00 955.4
26.3.2023 13:45 955.3
26.3.2023 13:30 955.2
26.3.2023 13:15 955.2
26.3.2023 13:00 955.1
26.3.2023 12:45 955
26.3.2023 12:30 954.9
26.3.2023 12:15 954.9
26.3.2023 12:00 954.8
26.3.2023 11:45 954.7
26.3.2023 11:30 954.7
26.3.2023 11:15 954.6
26.3.2023 11:00 954.5
26.3.2023 10:45 954.5
26.3.2023 10:30 954.5
26.3.2023 10:15 954.5
26.3.2023 10:00 964.4
26.3.2023 09:45 954.3
26.3.2023 09:30 954.2
26.3.2023 09:15 954.2
26.3.2023 09:00 954.1
26.3.2023 08:45 954.1
26.3.2023 08:30 954.1
26.3.2023 08:15 964.1
26.3.2023 08:00 964.1
26.3.2023 07:45 954
26.3.2023 07:30 964
26.3.2023 07:15 964
26.3.2023 07:00 954
26.3.2023 06:45 964
26.3.2023 06:30 964.1
26.3.2023 06:15 964.1
26.3.2023 06:00 964.1
26.3.2023 05:45 964.1
26.3.2023 05:30 964.1
26.3.2023 05:15 964.2
26.3.2023 05:00 964.2
26.3.2023 04:45 954.3
26.3.2023 04:30 964.3
26.3.2023 04:15 964.3
26.3.2023 04:00 964.3
26.3.2023 01:45 964.4
26.3.2023 01:30 964.4
26.3.2023 01:15 964.5
26.3.2023 01:00 964.5
26.3.2023 00:45 964.5
26.3.2023 00:30 964.6
26.3.2023 00:15 954.6
26.3.2023 00:00 964.7
25.3.2023 23:45 964.7
25.3.2023 23:30 954.7
25.3.2023 23:15 964.8
25.3.2023 23:00 964.8
25.3.2023 22:45 964.9
25.3.2023 22:30 964.9
25.3.2023 22:15 965
25.3.2023 22:00 975
25.3.2023 21:45 965.1
25.3.2023 21:30 965.2
25.3.2023 21:15 965.2
25.3.2023 21:00 965.3
25.3.2023 20:45 965.4
25.3.2023 20:30 965.4
25.3.2023 20:15 965.5
25.3.2023 20:00 965.6
25.3.2023 19:45 965.6
25.3.2023 19:30 965.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-26 15:00:00UTC - HBV - 8530 - Stratena (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )