Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Švedlár
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Švedlár - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Švedlár - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2022 11:15 1651.1
8.12.2022 11:00 1651
8.12.2022 10:45 1641.1
8.12.2022 10:30 1631
8.12.2022 10:15 1630.9
8.12.2022 10:00 1640.9
8.12.2022 09:45 1650.9
8.12.2022 09:30 1651
8.12.2022 09:15 1630.9
8.12.2022 09:00 1630.9
8.12.2022 08:45 1640.9
8.12.2022 08:30 1650.8
8.12.2022 08:15 1650.9
8.12.2022 08:00 1641
8.12.2022 07:45 1631
8.12.2022 07:30 1631
8.12.2022 07:15 1641
8.12.2022 07:00 1651
8.12.2022 06:45 1651.1
8.12.2022 06:30 1641.2
8.12.2022 06:15 1631.2
8.12.2022 06:00 1631.2
8.12.2022 05:45 1641.2
8.12.2022 05:30 1651.2
8.12.2022 05:15 1651.2
8.12.2022 05:00 1651.3
8.12.2022 04:45 1631.4
8.12.2022 04:30 1631.3
8.12.2022 04:15 1641.3
8.12.2022 04:00 1651.3
8.12.2022 03:45 1651.3
8.12.2022 03:30 1651.3
8.12.2022 03:15 1651.4
8.12.2022 03:00 1641.5
8.12.2022 02:45 1631.6
8.12.2022 02:30 1641.5
8.12.2022 02:15 1641.6
8.12.2022 02:00 1651.6
8.12.2022 01:45 1651.6
8.12.2022 01:30 1651.7
8.12.2022 01:15 1651.7
8.12.2022 01:00 1651.8
8.12.2022 00:45 1651.8
8.12.2022 00:30 1651.9
8.12.2022 00:15 1651.9
8.12.2022 00:00 1652
7.12.2022 23:45 1652
7.12.2022 23:30 1652.1
7.12.2022 23:15 1652.1
7.12.2022 23:00 1652.2
7.12.2022 22:45 1652.2
7.12.2022 22:30 1652.3
7.12.2022 22:15 1652.3
7.12.2022 22:00 1652.4
7.12.2022 21:45 1652.4
7.12.2022 21:30 1652.5
7.12.2022 21:15 1652.5
7.12.2022 21:00 1652.5
7.12.2022 20:45 1652.6
7.12.2022 20:30 1652.6
7.12.2022 20:15 1652.7
7.12.2022 20:00 1652.7
7.12.2022 19:45 1652.7
7.12.2022 19:30 1652.7
7.12.2022 19:15 1652.8
7.12.2022 19:00 1652.8
7.12.2022 18:45 1652.8
7.12.2022 18:30 1662.8
7.12.2022 18:15 1662.9
7.12.2022 18:00 1643
7.12.2022 17:45 1643
7.12.2022 17:30 1643
7.12.2022 17:15 1653
7.12.2022 17:00 1653
7.12.2022 16:45 1653.1
7.12.2022 16:30 1653.1
7.12.2022 16:15 1653.1
7.12.2022 16:00 1653.1
7.12.2022 15:45 1663.2
7.12.2022 15:30 1653.2
7.12.2022 15:15 1653.2
7.12.2022 15:00 1663.2
7.12.2022 14:45 1663.2
7.12.2022 14:30 1663.2
7.12.2022 14:15 1663.1
7.12.2022 14:00 1663.1
7.12.2022 13:45 1663.1
7.12.2022 13:30 1663
7.12.2022 13:15 1673
7.12.2022 13:00 1672.9
7.12.2022 12:45 1682.8
7.12.2022 12:30 1692.8
7.12.2022 12:15 1692.7
7.12.2022 12:00 1672.7
7.12.2022 11:45 1662.6
7.12.2022 11:30 1662.6
7.12.2022 11:15 1662.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )