Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mníšek nad Hnilcom
Tok:Smolník
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Mníšek nad Hnilcom - Smolník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mníšek nad Hnilcom - Smolník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 8718.8
30.6.2022 15:30 8718.7
30.6.2022 15:15 8718.7
30.6.2022 15:00 8718.6
30.6.2022 14:45 8718.6
30.6.2022 14:30 8718.5
30.6.2022 14:15 8718.4
30.6.2022 14:00 8718.4
30.6.2022 13:45 8718.3
30.6.2022 13:00 8818
30.6.2022 12:00 8717.8
30.6.2022 11:00 8717.8
30.6.2022 10:00 8717.5
30.6.2022 09:00 8717.3
30.6.2022 08:00 8717.2
30.6.2022 07:00 8717
30.6.2022 06:00 8716.9
30.6.2022 05:00 8717
30.6.2022 04:00 8717.2
30.6.2022 03:00 8717.5
30.6.2022 02:00 8717.8
30.6.2022 01:00 8718.1
30.6.2022 00:00 8718.4
29.6.2022 23:00 8718.6
29.6.2022 22:00 8718.8
29.6.2022 21:00 8718.9
29.6.2022 20:00 8719
29.6.2022 19:00 8719
29.6.2022 18:00 8718.8
29.6.2022 17:00 8718.5
29.6.2022 16:00 8718.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )