Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nižné Repaše
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Nižné Repaše - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Repaše - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 21:00 195.5
26.3.2023 20:45 195.6
26.3.2023 20:30 195.7
26.3.2023 20:15 195.8
26.3.2023 20:00 195.9
26.3.2023 19:45 196
26.3.2023 19:30 196.1
26.3.2023 19:15 196.3
26.3.2023 19:00 196.4
26.3.2023 18:45 196.5
26.3.2023 18:30 196.6
26.3.2023 18:15 196.6
26.3.2023 18:00 206.7
26.3.2023 17:45 196.8
26.3.2023 17:30 196.9
26.3.2023 17:15 197
26.3.2023 17:00 217.2
26.3.2023 16:45 207.3
26.3.2023 16:30 207.3
26.3.2023 16:15 207.4
26.3.2023 16:00 217.4
26.3.2023 15:45 217.4
26.3.2023 15:30 217.4
26.3.2023 15:15 217.4
26.3.2023 15:00 217.3
26.3.2023 14:45 217.2
26.3.2023 14:30 217.2
26.3.2023 14:15 207
26.3.2023 14:00 206.8
26.3.2023 13:45 206.7
26.3.2023 13:30 206.7
26.3.2023 13:15 206.8
26.3.2023 13:00 206.8
26.3.2023 12:45 216.6
26.3.2023 12:30 216.5
26.3.2023 12:15 206.3
26.3.2023 12:00 216.2
26.3.2023 11:45 206.1
26.3.2023 11:30 205.9
26.3.2023 11:15 215.6
26.3.2023 11:00 205.5
26.3.2023 10:45 205.4
26.3.2023 10:30 205.3
26.3.2023 10:15 205.2
26.3.2023 10:00 205.1
26.3.2023 09:45 215.1
26.3.2023 09:30 204.9
26.3.2023 09:15 204.8
26.3.2023 09:00 214.7
26.3.2023 08:45 214.6
26.3.2023 08:30 214.5
26.3.2023 08:15 214.5
26.3.2023 08:00 214.4
26.3.2023 07:45 214.4
26.3.2023 07:30 214.3
26.3.2023 07:15 204.3
26.3.2023 07:00 214.3
26.3.2023 06:45 214.3
26.3.2023 06:30 214.4
26.3.2023 06:15 214.4
26.3.2023 06:00 214.4
26.3.2023 05:45 214.4
26.3.2023 05:30 214.4
26.3.2023 05:15 214.4
26.3.2023 05:00 214.3
26.3.2023 04:45 214.2
26.3.2023 04:30 214.3
26.3.2023 04:15 214.3
26.3.2023 04:00 214.3
26.3.2023 01:45 214.3
26.3.2023 01:30 214.4
26.3.2023 01:15 214.4
26.3.2023 01:00 214.4
26.3.2023 00:45 224.4
26.3.2023 00:30 214.4
26.3.2023 00:15 214.4
26.3.2023 00:00 214.5
25.3.2023 23:45 214.6
25.3.2023 23:30 214.6
25.3.2023 23:15 214.7
25.3.2023 23:00 214.8
25.3.2023 22:45 214.9
25.3.2023 22:30 215
25.3.2023 22:15 215.1
25.3.2023 22:00 215.1
25.3.2023 21:45 215.2
25.3.2023 21:30 215.3
25.3.2023 21:15 215.4
25.3.2023 21:00 215.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )