Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brezovica
Tok:Slavkovský potok
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Brezovica - Slavkovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brezovica - Slavkovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 -224.3
30.6.2022 16:15 -224.2
30.6.2022 16:00 -224.1
30.6.2022 15:45 -224.1
30.6.2022 15:30 -224
30.6.2022 15:15 -223.9
30.6.2022 15:00 -223.8
30.6.2022 14:45 -223.8
30.6.2022 14:30 -223.7
30.6.2022 14:00 -223.4
30.6.2022 13:00 -222.8
30.6.2022 12:00 -222.2
30.6.2022 11:00 -221.4
30.6.2022 10:00 -220.9
30.6.2022 09:00 -220.7
30.6.2022 08:00 -220.4
30.6.2022 07:00 -220.2
30.6.2022 06:00 -220.3
30.6.2022 05:00 -220.6
30.6.2022 04:00 -220.9
30.6.2022 03:00 -221.3
30.6.2022 02:00 -221.7
30.6.2022 01:00 -222.1
30.6.2022 00:00 -222.5
29.6.2022 23:00 -222.9
29.6.2022 22:00 -223.3
29.6.2022 21:00 -223.6
29.6.2022 20:00 -223.8
29.6.2022 19:00 -224.1
29.6.2022 18:00 -224.2
29.6.2022 17:00 -224.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )