Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Torysa
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Torysa - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Torysa - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.4.2023 02:15 405.9
2.4.2023 02:00 406
2.4.2023 01:45 406.1
2.4.2023 01:30 406.1
2.4.2023 01:15 406.2
2.4.2023 01:00 406.3
2.4.2023 00:45 396.4
2.4.2023 00:30 406.5
2.4.2023 00:15 406.6
2.4.2023 00:00 406.7
1.4.2023 23:45 406.8
1.4.2023 23:30 406.9
1.4.2023 23:15 407
1.4.2023 23:00 407.1
1.4.2023 22:45 407.2
1.4.2023 22:30 407.3
1.4.2023 22:15 407.4
1.4.2023 22:00 407.5
1.4.2023 21:45 407.6
1.4.2023 21:30 407.6
1.4.2023 21:15 407.7
1.4.2023 21:00 407.8
1.4.2023 20:45 407.9
1.4.2023 20:30 407.9
1.4.2023 20:15 408
1.4.2023 20:00 408.1
1.4.2023 19:45 408.1
1.4.2023 19:30 408.2
1.4.2023 19:15 408.2
1.4.2023 19:00 408.3
1.4.2023 18:45 408.3
1.4.2023 18:30 408.4
1.4.2023 18:15 408.4
1.4.2023 18:00 408.5
1.4.2023 17:45 408.5
1.4.2023 17:30 418.5
1.4.2023 17:15 408.5
1.4.2023 17:00 408.6
1.4.2023 16:45 408.6
1.4.2023 16:30 408.6
1.4.2023 16:15 408.5
1.4.2023 16:00 408.3
1.4.2023 15:45 408.3
1.4.2023 15:30 408.2
1.4.2023 15:15 408.2
1.4.2023 15:00 408.2
1.4.2023 14:45 408.2
1.4.2023 14:30 408.1
1.4.2023 14:15 408.1
1.4.2023 14:00 408.1
1.4.2023 13:45 408
1.4.2023 13:30 407.9
1.4.2023 13:15 407.9
1.4.2023 13:00 407.9
1.4.2023 12:45 407.9
1.4.2023 12:30 407.7
1.4.2023 12:15 407.5
1.4.2023 12:00 407.5
1.4.2023 11:45 407.3
1.4.2023 11:30 407.2
1.4.2023 11:15 407.1
1.4.2023 11:00 407
1.4.2023 10:45 406.8
1.4.2023 10:30 406.7
1.4.2023 10:15 406.7
1.4.2023 10:00 406.7
1.4.2023 09:45 406.6
1.4.2023 09:30 406.5
1.4.2023 09:15 406.4
1.4.2023 09:00 406.3
1.4.2023 08:45 406.2
1.4.2023 08:30 406.2
1.4.2023 08:15 406.1
1.4.2023 08:00 406.1
1.4.2023 07:45 406.1
1.4.2023 07:30 396.1
1.4.2023 07:15 406.2
1.4.2023 07:00 406.2
1.4.2023 06:45 406.2
1.4.2023 06:30 406.2
1.4.2023 06:15 406.2
1.4.2023 06:00 406.3
1.4.2023 05:45 406.3
1.4.2023 05:30 406.3
1.4.2023 05:15 406.3
1.4.2023 05:00 406.4
1.4.2023 04:45 406.4
1.4.2023 04:30 406.4
1.4.2023 04:15 406.4
1.4.2023 04:00 406.5
1.4.2023 03:45 406.5
1.4.2023 03:30 406.5
1.4.2023 03:15 406.5
1.4.2023 03:00 396.5
1.4.2023 02:45 406.6
1.4.2023 02:30 406.6
1.4.2023 02:15 406.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )