Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Torysa
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Torysa - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Torysa - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 1725.6
30.6.2022 16:15 1725.5
30.6.2022 16:00 1625.3
30.6.2022 15:45 1725.2
30.6.2022 15:30 1724.8
30.6.2022 15:15 1524.5
30.6.2022 15:00 1624
30.6.2022 14:45 1723.3
30.6.2022 14:30 1822.5
30.6.2022 14:00 1721.5
30.6.2022 13:00 1720.9
30.6.2022 12:00 1720.4
30.6.2022 11:00 1719.7
30.6.2022 10:00 1519
30.6.2022 09:00 1618.3
30.6.2022 08:00 1617.9
30.6.2022 07:00 1617.5
30.6.2022 06:00 1617.5
30.6.2022 05:00 1617.5
30.6.2022 04:00 1717.8
30.6.2022 03:00 1718.2
30.6.2022 02:00 1718.7
30.6.2022 01:00 1719.1
30.6.2022 00:00 1719.6
29.6.2022 23:00 1720.1
29.6.2022 22:00 1720.7
29.6.2022 21:00 1721.3
29.6.2022 20:00 1721.9
29.6.2022 19:00 1722.2
29.6.2022 18:00 1722.8
29.6.2022 17:00 1823.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )