Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prešov
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Prešov - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prešov - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:45 672
5.12.2021 05:30 682
5.12.2021 05:15 682
5.12.2021 05:00 672
5.12.2021 04:45 652
5.12.2021 04:30 642
5.12.2021 04:15 652
5.12.2021 04:00 652
5.12.2021 03:45 661.9
5.12.2021 03:00 671.9
5.12.2021 02:00 651.9
5.12.2021 01:00 682
5.12.2021 00:00 642
4.12.2021 23:00 682
4.12.2021 22:00 652
4.12.2021 21:00 692.1
4.12.2021 20:00 642.2
4.12.2021 19:00 692.3
4.12.2021 18:00 642.4
4.12.2021 17:00 692.5
4.12.2021 16:00 642.5
4.12.2021 15:00 692.6
4.12.2021 14:00 662.6
4.12.2021 13:00 692.6
4.12.2021 12:00 652.6
4.12.2021 11:00 682.6
4.12.2021 10:00 652.6
4.12.2021 09:00 692.7
4.12.2021 08:00 662.8
4.12.2021 07:00 692.9
4.12.2021 06:00 663.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )