Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bohdanovce
Tok:Olšava
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Bohdanovce - Olšava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bohdanovce - Olšava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:00 320.4
30.6.2022 15:45 320.3
30.6.2022 15:30 320.2
30.6.2022 15:15 320.1
30.6.2022 15:00 320
30.6.2022 14:45 319.9
30.6.2022 14:30 319.9
30.6.2022 14:15 319.8
30.6.2022 14:00 319.8
30.6.2022 13:00 319.7
30.6.2022 12:00 319.6
30.6.2022 11:00 319.5
30.6.2022 10:00 319.3
30.6.2022 09:00 319.3
30.6.2022 08:00 319.4
30.6.2022 07:00 319.5
30.6.2022 06:00 319.6
30.6.2022 05:00 319.8
30.6.2022 04:00 319.9
30.6.2022 03:00 320.1
30.6.2022 02:00 320.2
30.6.2022 01:00 320.4
30.6.2022 00:00 320.6
29.6.2022 23:00 320.7
29.6.2022 22:00 320.8
29.6.2022 21:00 320.8
29.6.2022 20:00 320.8
29.6.2022 19:00 320.6
29.6.2022 18:00 320.4
29.6.2022 17:00 320.1
29.6.2022 16:00 319.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )