Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turňa nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:00 6318.1
25.6.2022 23:45 6318.2
25.6.2022 23:30 6218.2
25.6.2022 23:15 6218.3
25.6.2022 23:00 6218.3
25.6.2022 22:45 6218.4
25.6.2022 22:30 6218.5
25.6.2022 22:15 6218.5
25.6.2022 22:00 6218.6
25.6.2022 21:00 6118.9
25.6.2022 20:00 6119.3
25.6.2022 19:00 6119.6
25.6.2022 18:00 6119.8
25.6.2022 17:00 6119.7
25.6.2022 16:00 6119.5
25.6.2022 15:00 6119.4
25.6.2022 14:00 6118.9
25.6.2022 13:00 6218.4
25.6.2022 12:00 6218.2
25.6.2022 11:00 6218.2
25.6.2022 10:00 6217.2
25.6.2022 09:00 6216.4
25.6.2022 08:00 6215.8
25.6.2022 07:00 6215.9
25.6.2022 06:00 6216
25.6.2022 05:00 6216.2
25.6.2022 04:00 6216.6
25.6.2022 03:00 6216.9
25.6.2022 02:00 6217.2
25.6.2022 01:00 6217.5
25.6.2022 00:00 6118
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )