Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Medzilaborce
Tok:Vydranka
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Medzilaborce - Vydranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Medzilaborce - Vydranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 10828.3
30.6.2022 15:00 10828.1
30.6.2022 14:45 10827.8
30.6.2022 14:30 10827.5
30.6.2022 14:15 10827.1
30.6.2022 14:00 10826.6
30.6.2022 13:45 10826.1
30.6.2022 13:30 10825.6
30.6.2022 13:15 10825.1
30.6.2022 13:00 10824.5
30.6.2022 12:00 10822.4
30.6.2022 11:00 10820.7
30.6.2022 10:00 10919.6
30.6.2022 09:00 10819.1
30.6.2022 08:00 10918.8
30.6.2022 07:00 10918.8
30.6.2022 06:00 10919
30.6.2022 05:00 10919.3
30.6.2022 04:00 10919.8
30.6.2022 03:00 10920.2
30.6.2022 02:00 10920.6
30.6.2022 01:00 10921
30.6.2022 00:00 10921.4
29.6.2022 23:00 10921.9
29.6.2022 22:00 10922.5
29.6.2022 21:00 10923.4
29.6.2022 20:00 10924.4
29.6.2022 19:00 10925.6
29.6.2022 18:00 10926.7
29.6.2022 17:00 10927.7
29.6.2022 16:00 10927.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )