Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásny Brod
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Krásny Brod - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásny Brod - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 06:00 34
5.12.2021 05:45 34
5.12.2021 05:30 34
5.12.2021 05:15 34
5.12.2021 05:00 35
5.12.2021 04:45 35
5.12.2021 04:30 35
5.12.2021 04:15 35
5.12.2021 04:00 35
5.12.2021 03:00 35
5.12.2021 02:00 35
5.12.2021 01:00 35
5.12.2021 00:00 35
4.12.2021 23:00 35
4.12.2021 22:00 36
4.12.2021 21:00 36
4.12.2021 20:00 36
4.12.2021 19:00 36
4.12.2021 18:00 36
4.12.2021 17:00 36
4.12.2021 16:00 37
4.12.2021 15:00 37
4.12.2021 14:00 37
4.12.2021 13:00 37
4.12.2021 12:00 37
4.12.2021 11:00 37
4.12.2021 10:00 37
4.12.2021 09:00 38
4.12.2021 08:00 38
4.12.2021 07:00 38
4.12.2021 06:00 39
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )