Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásny Brod
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Krásny Brod - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásny Brod - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 19:45 547.5
26.3.2023 19:30 547.6
26.3.2023 19:15 537.7
26.3.2023 19:00 537.8
26.3.2023 18:45 527.9
26.3.2023 18:30 527.9
26.3.2023 18:15 518
26.3.2023 18:00 518
26.3.2023 17:45 518.1
26.3.2023 17:30 518.2
26.3.2023 17:15 508.3
26.3.2023 17:00 508.4
26.3.2023 16:45 508.4
26.3.2023 16:30 508.4
26.3.2023 16:15 508.4
26.3.2023 16:00 508.4
26.3.2023 15:45 508.4
26.3.2023 15:30 508.3
26.3.2023 15:15 518.2
26.3.2023 15:00 508.2
26.3.2023 14:45 518.1
26.3.2023 14:30 518.1
26.3.2023 14:15 518.1
26.3.2023 14:00 518
26.3.2023 13:45 517.9
26.3.2023 13:30 517.8
26.3.2023 13:15 517.7
26.3.2023 13:00 517.6
26.3.2023 12:45 517.5
26.3.2023 12:30 517.3
26.3.2023 12:15 517.3
26.3.2023 12:00 527.2
26.3.2023 11:45 527.1
26.3.2023 11:30 526.9
26.3.2023 11:15 526.7
26.3.2023 11:00 526.5
26.3.2023 10:45 526.5
26.3.2023 10:30 526.4
26.3.2023 10:15 526.3
26.3.2023 10:00 526.2
26.3.2023 09:45 536.1
26.3.2023 09:30 536.1
26.3.2023 09:15 536
26.3.2023 09:00 536
26.3.2023 08:45 536
26.3.2023 08:30 536
26.3.2023 08:15 536.1
26.3.2023 08:00 536.1
26.3.2023 07:45 536.1
26.3.2023 07:30 546.1
26.3.2023 07:15 546.1
26.3.2023 07:00 546.1
26.3.2023 06:45 546.2
26.3.2023 06:30 546.2
26.3.2023 06:15 546.2
26.3.2023 06:00 546.3
26.3.2023 05:45 546.3
26.3.2023 05:30 546.4
26.3.2023 05:15 556.4
26.3.2023 05:00 556.4
26.3.2023 04:45 566.6
26.3.2023 04:30 566.6
26.3.2023 04:15 566.7
26.3.2023 04:00 566.7
26.3.2023 01:45 566.8
26.3.2023 01:30 566.8
26.3.2023 01:15 576.8
26.3.2023 01:00 576.8
26.3.2023 00:45 576.9
26.3.2023 00:30 576.9
26.3.2023 00:15 587
26.3.2023 00:00 577
25.3.2023 23:45 587.1
25.3.2023 23:30 587.2
25.3.2023 23:15 587.3
25.3.2023 23:00 587.3
25.3.2023 22:45 587.4
25.3.2023 22:30 597.5
25.3.2023 22:15 597.5
25.3.2023 22:00 597.6
25.3.2023 21:45 597.7
25.3.2023 21:30 597.7
25.3.2023 21:15 587.8
25.3.2023 21:00 577.8
25.3.2023 20:45 577.9
25.3.2023 20:30 568
25.3.2023 20:15 558
25.3.2023 20:00 558.1
25.3.2023 19:45 548.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-26 15:00:00UTC - HBV - 9090 - Krasny_Brod (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )