Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Papín
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Papín - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Papín - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 7023.4
30.6.2022 14:45 7023.3
30.6.2022 14:30 7123.2
30.6.2022 14:15 7123
30.6.2022 14:00 7122.8
30.6.2022 13:45 7122.7
30.6.2022 13:30 7122.5
30.6.2022 13:15 7122.3
30.6.2022 13:00 7122.1
30.6.2022 12:00 7121.6
30.6.2022 11:00 7121.2
30.6.2022 10:00 7121.1
30.6.2022 09:00 7021.2
30.6.2022 08:00 7121.3
30.6.2022 07:00 7021.6
30.6.2022 06:00 7021.9
30.6.2022 05:00 7022.2
30.6.2022 04:00 7022.6
30.6.2022 03:00 7022.9
30.6.2022 02:00 7023.2
30.6.2022 01:00 7023.6
30.6.2022 00:00 7023.9
29.6.2022 23:00 7024.2
29.6.2022 22:00 7024.5
29.6.2022 21:00 7124.7
29.6.2022 20:00 7124.9
29.6.2022 19:00 7024.8
29.6.2022 18:00 7124.6
29.6.2022 17:00 7124.2
29.6.2022 16:00 7123.6
29.6.2022 15:00 7122.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )