Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Snina
Tok:Cirocha
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Snina - Cirocha

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Cirocha
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:30 6014.6
26.6.2022 00:15 6014.6
26.6.2022 00:00 6014.6
25.6.2022 23:45 6014.6
25.6.2022 23:30 6014.6
25.6.2022 23:15 6014.6
25.6.2022 23:00 6014.6
25.6.2022 22:45 6014.6
25.6.2022 22:30 6014.6
25.6.2022 22:00 6014.6
25.6.2022 21:00 6014.6
25.6.2022 20:00 6014.5
25.6.2022 19:00 6014.4
25.6.2022 18:00 6014.3
25.6.2022 17:00 6014.1
25.6.2022 16:00 6013.8
25.6.2022 15:00 6013.6
25.6.2022 14:00 6013.4
25.6.2022 13:00 6013.3
25.6.2022 12:00 6013.2
25.6.2022 11:00 6013.1
25.6.2022 10:00 6013.1
25.6.2022 09:00 6013.1
25.6.2022 08:00 6013.1
25.6.2022 07:00 6013.2
25.6.2022 06:00 6013.4
25.6.2022 05:00 6013.6
25.6.2022 04:00 6013.8
25.6.2022 03:00 6013.9
25.6.2022 02:00 6013.9
25.6.2022 01:00 6014
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )