Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Snina
Tok:Pčolinka
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Snina - Pčolinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Pčolinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 21:30 1008.3
26.3.2023 21:15 1008.3
26.3.2023 21:00 1008.3
26.3.2023 20:45 1018.3
26.3.2023 20:30 1018.4
26.3.2023 20:15 1018.4
26.3.2023 20:00 1018.4
26.3.2023 19:45 1018.4
26.3.2023 19:30 1018.4
26.3.2023 19:15 1018.4
26.3.2023 19:00 1018.4
26.3.2023 18:45 1018.4
26.3.2023 18:30 1018.4
26.3.2023 18:15 1018.3
26.3.2023 18:00 1018.3
26.3.2023 17:45 1018.3
26.3.2023 17:30 1018.3
26.3.2023 17:15 1018.3
26.3.2023 17:00 1018.2
26.3.2023 16:45 1018.2
26.3.2023 16:30 1028.2
26.3.2023 16:15 1028.1
26.3.2023 16:00 1028.1
26.3.2023 15:45 1028
26.3.2023 15:30 1027.9
26.3.2023 15:15 1027.9
26.3.2023 15:00 1027.8
26.3.2023 14:45 1027.8
26.3.2023 14:30 1027.7
26.3.2023 14:15 1027.7
26.3.2023 14:00 1027.6
26.3.2023 13:45 1027.5
26.3.2023 13:30 1037.4
26.3.2023 13:15 1037.4
26.3.2023 13:00 1037.3
26.3.2023 12:45 1037.3
26.3.2023 12:30 1037.2
26.3.2023 12:15 1037.2
26.3.2023 12:00 1037.2
26.3.2023 11:45 1037.2
26.3.2023 11:30 1037.1
26.3.2023 11:15 1037.1
26.3.2023 11:00 1037.1
26.3.2023 10:45 1047.1
26.3.2023 10:30 1047.1
26.3.2023 10:15 1047.1
26.3.2023 10:00 1047.1
26.3.2023 09:45 1047.1
26.3.2023 09:30 1047.1
26.3.2023 09:15 1047.1
26.3.2023 09:00 1047.1
26.3.2023 08:45 1047.2
26.3.2023 08:30 1057.2
26.3.2023 08:15 1057.2
26.3.2023 08:00 1057.2
26.3.2023 07:45 1057.2
26.3.2023 07:30 1057.3
26.3.2023 07:15 1057.3
26.3.2023 07:00 1057.3
26.3.2023 06:45 1067.3
26.3.2023 06:30 1067.4
26.3.2023 06:15 1067.4
26.3.2023 06:00 1067.4
26.3.2023 05:45 1067.5
26.3.2023 05:30 1077.5
26.3.2023 05:15 1077.5
26.3.2023 05:00 1077.5
26.3.2023 04:45 1087.7
26.3.2023 04:30 1087.7
26.3.2023 04:15 1097.8
26.3.2023 04:00 1097.8
26.3.2023 01:45 1097.9
26.3.2023 01:30 1107.9
26.3.2023 01:15 1107.9
26.3.2023 01:00 1107.9
26.3.2023 00:45 1117.9
26.3.2023 00:30 1128
26.3.2023 00:15 1128
26.3.2023 00:00 1138.1
25.3.2023 23:45 1138.1
25.3.2023 23:30 1148.1
25.3.2023 23:15 1148.2
25.3.2023 23:00 1158.2
25.3.2023 22:45 1168.2
25.3.2023 22:30 1168.3
25.3.2023 22:15 1178.3
25.3.2023 22:00 1178.3
25.3.2023 21:45 1168.4
25.3.2023 21:30 1168.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )