Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 7339
30.6.2022 16:15 7339.5
30.6.2022 16:00 7339.8
30.6.2022 15:45 7340.2
30.6.2022 15:30 7340.3
30.6.2022 15:15 7340.4
30.6.2022 15:00 7340.5
30.6.2022 14:45 7340.5
30.6.2022 14:30 7340.8
30.6.2022 14:00 7341.1
30.6.2022 13:00 7340.7
30.6.2022 12:00 7339.6
30.6.2022 11:00 7338.2
30.6.2022 10:00 7335.3
30.6.2022 09:00 7332.8
30.6.2022 08:00 7329.9
30.6.2022 07:00 7324.9
30.6.2022 06:00 7420.5
30.6.2022 05:00 7419.6
30.6.2022 04:00 7420.2
30.6.2022 03:00 7421.1
30.6.2022 02:00 7422.1
30.6.2022 01:00 7422
30.6.2022 00:00 7422.1
29.6.2022 23:00 7422.8
29.6.2022 22:00 7423.7
29.6.2022 21:00 7426
29.6.2022 20:00 7429.6
29.6.2022 19:00 7332.4
29.6.2022 18:00 7334.5
29.6.2022 17:00 7335.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )