Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ulič
Tok:Ulička
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Ulič - Ulička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ulič - Ulička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 3822.3
30.6.2022 14:30 3822.1
30.6.2022 14:15 3821.9
30.6.2022 14:00 3821.7
30.6.2022 13:45 3821.5
30.6.2022 13:30 3821.3
30.6.2022 13:15 3821.1
30.6.2022 13:00 3820.9
30.6.2022 12:45 3820.7
30.6.2022 12:00 3820.3
30.6.2022 11:00 3819.7
30.6.2022 10:00 3819.4
30.6.2022 09:00 3819.4
30.6.2022 08:00 3819.5
30.6.2022 07:00 3819.7
30.6.2022 06:00 3819.9
30.6.2022 05:00 3820.2
30.6.2022 04:00 3820.4
30.6.2022 03:00 3820.7
30.6.2022 02:00 3821
30.6.2022 01:00 3821.4
30.6.2022 00:00 3821.7
29.6.2022 23:00 3822.1
29.6.2022 22:00 3822.4
29.6.2022 21:00 3822.8
29.6.2022 20:00 3823.1
29.6.2022 19:00 3823.3
29.6.2022 18:00 3823.4
29.6.2022 17:00 3823.2
29.6.2022 16:00 3822.8
29.6.2022 15:00 3822.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )