Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Remetské Hámre
Tok:Okna
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Remetské Hámre - Okna

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Remetské Hámre - Okna
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:00 10320.6
30.6.2022 13:45 10320.5
30.6.2022 13:30 10320.4
30.6.2022 13:15 10420.2
30.6.2022 13:00 10420.1
30.6.2022 12:45 10419.9
30.6.2022 12:30 10419.7
30.6.2022 12:15 10419.6
30.6.2022 12:00 10419.4
30.6.2022 11:00 10418.9
30.6.2022 10:00 10418.5
30.6.2022 09:00 10418.2
30.6.2022 08:00 10418
30.6.2022 07:00 10418
30.6.2022 06:00 10418.1
30.6.2022 05:00 10418.3
30.6.2022 04:00 10418.5
30.6.2022 03:00 10418.7
30.6.2022 02:00 10318.9
30.6.2022 01:00 10319.1
30.6.2022 00:00 10319.3
29.6.2022 23:00 10319.6
29.6.2022 22:00 10319.8
29.6.2022 21:00 10320.1
29.6.2022 20:00 10320.4
29.6.2022 19:00 10320.6
29.6.2022 18:00 10320.6
29.6.2022 17:00 10320.7
29.6.2022 16:00 10320.7
29.6.2022 15:00 10320.5
29.6.2022 14:00 10420.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )