Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Remetské Hámre
Tok:Okna
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Remetské Hámre - Okna

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Remetské Hámre - Okna
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.4.2023 00:00 1496.4
1.4.2023 23:45 1486.4
1.4.2023 23:30 1486.4
1.4.2023 23:15 1486.4
1.4.2023 23:00 1486.5
1.4.2023 22:45 1486.5
1.4.2023 22:30 1486.5
1.4.2023 22:15 1486.5
1.4.2023 22:00 1486.6
1.4.2023 21:45 1496.6
1.4.2023 21:30 1486.6
1.4.2023 21:15 1486.6
1.4.2023 21:00 1486.7
1.4.2023 20:45 1486.7
1.4.2023 20:30 1476.8
1.4.2023 20:15 1486.8
1.4.2023 20:00 1486.9
1.4.2023 19:45 1486.9
1.4.2023 19:30 1487
1.4.2023 19:15 1487
1.4.2023 19:00 1487.1
1.4.2023 18:45 1487.2
1.4.2023 18:30 1487.3
1.4.2023 18:15 1497.3
1.4.2023 18:00 1487.4
1.4.2023 17:45 1497.4
1.4.2023 17:30 1497.5
1.4.2023 17:15 1487.6
1.4.2023 17:00 1487.7
1.4.2023 16:45 1487.8
1.4.2023 16:30 1487.8
1.4.2023 16:15 1487.8
1.4.2023 16:00 1487.8
1.4.2023 15:45 1487.7
1.4.2023 15:30 1487.7
1.4.2023 15:15 1487.6
1.4.2023 15:00 1487.6
1.4.2023 14:45 1487.5
1.4.2023 14:30 1487.3
1.4.2023 14:15 1487.3
1.4.2023 14:00 1497.3
1.4.2023 13:45 1497.3
1.4.2023 13:30 1487.3
1.4.2023 13:15 1497.2
1.4.2023 13:00 1487.2
1.4.2023 12:45 1497.2
1.4.2023 12:30 1487.1
1.4.2023 12:15 1497.1
1.4.2023 12:00 1486.9
1.4.2023 11:45 1496.8
1.4.2023 11:30 1486.6
1.4.2023 11:15 1486.5
1.4.2023 11:00 1496.5
1.4.2023 10:45 1506.4
1.4.2023 10:30 1496.3
1.4.2023 10:15 1496.2
1.4.2023 10:00 1506
1.4.2023 09:45 1496
1.4.2023 09:30 1505.9
1.4.2023 09:15 1505.9
1.4.2023 09:00 1505.8
1.4.2023 08:45 1505.8
1.4.2023 08:30 1505.7
1.4.2023 08:15 1525.7
1.4.2023 08:00 1515.7
1.4.2023 07:45 1505.7
1.4.2023 07:30 1525.7
1.4.2023 07:15 1525.7
1.4.2023 07:00 1525.7
1.4.2023 06:45 1525.7
1.4.2023 06:30 1525.7
1.4.2023 06:15 1525.7
1.4.2023 06:00 1525.7
1.4.2023 05:45 1515.7
1.4.2023 05:30 1515.7
1.4.2023 05:15 1515.7
1.4.2023 05:00 1515.7
1.4.2023 04:45 1505.7
1.4.2023 04:30 1505.7
1.4.2023 04:15 1495.7
1.4.2023 04:00 1495.7
1.4.2023 03:45 1485.7
1.4.2023 03:30 1475.7
1.4.2023 03:15 1465.7
1.4.2023 03:00 1465.7
1.4.2023 02:45 1465.7
1.4.2023 02:30 1445.7
1.4.2023 02:15 1445.7
1.4.2023 02:00 1445.7
1.4.2023 01:45 1435.7
1.4.2023 01:30 1445.7
1.4.2023 01:15 1445.7
1.4.2023 01:00 1445.6
1.4.2023 00:45 1425.6
1.4.2023 00:30 1405.6
1.4.2023 00:15 1405.6
1.4.2023 00:00 1385.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )