Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 20:00 599.3
26.3.2023 19:45 599.4
26.3.2023 19:30 599.4
26.3.2023 19:15 599.4
26.3.2023 19:00 599.5
26.3.2023 18:45 599.5
26.3.2023 18:30 599.5
26.3.2023 18:15 599.5
26.3.2023 18:00 599.5
26.3.2023 17:45 599.5
26.3.2023 17:30 599.5
26.3.2023 17:15 599.5
26.3.2023 17:00 599.4
26.3.2023 16:45 599.4
26.3.2023 16:30 599.3
26.3.2023 16:15 599.3
26.3.2023 16:00 599.3
26.3.2023 15:45 599.2
26.3.2023 15:30 599.2
26.3.2023 15:15 599.1
26.3.2023 15:00 599.1
26.3.2023 14:45 599
26.3.2023 14:30 598.9
26.3.2023 14:15 598.8
26.3.2023 14:00 598.6
26.3.2023 13:45 598.5
26.3.2023 13:30 598.3
26.3.2023 13:15 598.2
26.3.2023 13:00 598
26.3.2023 12:45 597.9
26.3.2023 12:30 597.7
26.3.2023 12:15 607.6
26.3.2023 12:00 607.5
26.3.2023 11:45 607.4
26.3.2023 11:30 607.3
26.3.2023 11:15 607.3
26.3.2023 11:00 607.2
26.3.2023 10:45 607.1
26.3.2023 10:30 597.1
26.3.2023 10:15 607
26.3.2023 10:00 607
26.3.2023 09:45 607
26.3.2023 09:30 606.9
26.3.2023 09:15 606.9
26.3.2023 09:00 606.9
26.3.2023 08:45 606.9
26.3.2023 08:30 606.9
26.3.2023 08:15 606.9
26.3.2023 08:00 607
26.3.2023 07:45 607
26.3.2023 07:30 607
26.3.2023 07:15 607.1
26.3.2023 07:00 607.1
26.3.2023 06:45 607.1
26.3.2023 06:30 607.2
26.3.2023 06:15 607.3
26.3.2023 06:00 617.3
26.3.2023 05:45 607.3
26.3.2023 05:30 617.4
26.3.2023 05:15 617.5
26.3.2023 05:00 617.5
26.3.2023 04:45 627.8
26.3.2023 04:30 627.9
26.3.2023 04:15 627.9
26.3.2023 04:00 638
26.3.2023 01:45 638
26.3.2023 01:30 638.1
26.3.2023 01:15 648.2
26.3.2023 01:00 648.3
26.3.2023 00:45 658.4
26.3.2023 00:30 658.4
26.3.2023 00:15 658.5
26.3.2023 00:00 668.6
25.3.2023 23:45 668.6
25.3.2023 23:30 668.7
25.3.2023 23:15 658.7
25.3.2023 23:00 648.8
25.3.2023 22:45 638.8
25.3.2023 22:30 628.8
25.3.2023 22:15 618.9
25.3.2023 22:00 598.9
25.3.2023 21:45 588.9
25.3.2023 21:30 579
25.3.2023 21:15 569.1
25.3.2023 21:00 559.1
25.3.2023 20:45 559.2
25.3.2023 20:30 549.2
25.3.2023 20:15 549.2
25.3.2023 20:00 549.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )