Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Veľké Kapušany
Tok:Latorica
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 750 cm 750 cm

Veľké Kapušany - Latorica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Veľké Kapušany - Latorica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:30 5193.7
5.12.2021 06:15 5193.7
5.12.2021 06:00 5193.7
5.12.2021 05:45 5193.8
5.12.2021 05:30 5193.7
5.12.2021 05:15 5193.8
5.12.2021 05:00 5193.8
5.12.2021 04:45 5193.8
5.12.2021 04:30 5193.8
5.12.2021 04:00 5193.8
5.12.2021 03:00 5193.9
5.12.2021 02:00 5194
5.12.2021 01:00 5194
5.12.2021 00:00 5194.1
4.12.2021 23:00 5194.2
4.12.2021 22:00 5194.3
4.12.2021 21:00 5194.4
4.12.2021 20:00 5184.5
4.12.2021 19:00 5184.5
4.12.2021 18:00 5184.6
4.12.2021 17:00 5184.6
4.12.2021 16:00 5174.6
4.12.2021 15:00 5174.6
4.12.2021 14:00 5164.6
4.12.2021 13:00 5154.5
4.12.2021 12:00 5144.5
4.12.2021 11:00 5134.4
4.12.2021 10:00 5124.4
4.12.2021 09:00 5114.4
4.12.2021 08:00 5104.4
4.12.2021 07:00 5084.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )