Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:15 9519
26.6.2022 01:00 9519.1
26.6.2022 00:45 9519.3
26.6.2022 00:30 9519.4
26.6.2022 00:15 9519.6
26.6.2022 00:00 9519.7
25.6.2022 23:45 9519.8
25.6.2022 23:30 9519.9
25.6.2022 23:15 9520.1
25.6.2022 23:00 9520.2
25.6.2022 22:00 9520.9
25.6.2022 21:00 9521.6
25.6.2022 20:00 9622.3
25.6.2022 19:00 9522.9
25.6.2022 18:00 9523.5
25.6.2022 17:00 9624
25.6.2022 16:00 9624.3
25.6.2022 15:00 9624.5
25.6.2022 14:00 9624.3
25.6.2022 13:00 9623.6
25.6.2022 12:00 9622
25.6.2022 11:00 9620
25.6.2022 10:00 9618.4
25.6.2022 09:00 9717.3
25.6.2022 08:00 9716.6
25.6.2022 07:00 9516.3
25.6.2022 06:00 9516.5
25.6.2022 05:00 9516.9
25.6.2022 04:00 9517.4
25.6.2022 03:00 9517.9
25.6.2022 02:00 9518.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )