Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.10.2021 22:15 955.5
25.10.2021 22:00 955.5
25.10.2021 21:45 955.6
25.10.2021 21:30 955.6
25.10.2021 21:15 955.7
25.10.2021 21:00 955.8
25.10.2021 20:45 955.9
25.10.2021 20:30 955.9
25.10.2021 20:15 956
25.10.2021 20:00 956
25.10.2021 19:00 956.3
25.10.2021 18:00 966.6
25.10.2021 17:00 967
25.10.2021 16:00 957.7
25.10.2021 15:00 968
25.10.2021 14:00 968
25.10.2021 13:00 967.4
25.10.2021 12:00 956.5
25.10.2021 11:00 955.5
25.10.2021 10:00 954.7
25.10.2021 09:00 954.3
25.10.2021 08:00 954.4
25.10.2021 07:00 954.6
25.10.2021 06:00 954.9
25.10.2021 05:00 955.1
25.10.2021 04:00 955.4
25.10.2021 03:00 955.6
25.10.2021 02:00 955.9
25.10.2021 01:00 956.1
25.10.2021 00:00 956.4
24.10.2021 23:00 956.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )