Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Giraltovce
Tok:Radomka
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Giraltovce - Radomka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Giraltovce - Radomka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 21:00 618.4
26.3.2023 20:45 618.4
26.3.2023 20:30 618.4
26.3.2023 20:15 618.4
26.3.2023 20:00 618.4
26.3.2023 19:45 618.4
26.3.2023 19:30 618.4
26.3.2023 19:15 618.4
26.3.2023 19:00 618.4
26.3.2023 18:45 618.4
26.3.2023 18:30 618.4
26.3.2023 18:15 618.4
26.3.2023 18:00 618.4
26.3.2023 17:45 628.4
26.3.2023 17:30 628.4
26.3.2023 17:15 628.4
26.3.2023 17:00 628.4
26.3.2023 16:45 628.4
26.3.2023 16:30 628.4
26.3.2023 16:15 628.4
26.3.2023 16:00 628.4
26.3.2023 15:45 628.4
26.3.2023 15:30 628.4
26.3.2023 15:15 628.3
26.3.2023 15:00 628.3
26.3.2023 14:45 628.3
26.3.2023 14:30 628.4
26.3.2023 14:15 638.4
26.3.2023 14:00 638.3
26.3.2023 13:45 638.3
26.3.2023 13:30 638.3
26.3.2023 13:15 638.3
26.3.2023 13:00 638.3
26.3.2023 12:45 638.3
26.3.2023 12:30 638.3
26.3.2023 12:15 638.3
26.3.2023 12:00 638.4
26.3.2023 11:45 648.4
26.3.2023 11:30 648.4
26.3.2023 11:15 648.4
26.3.2023 11:00 648.4
26.3.2023 10:45 648.4
26.3.2023 10:30 648.4
26.3.2023 10:15 648.4
26.3.2023 10:00 648.4
26.3.2023 09:45 658.5
26.3.2023 09:30 658.5
26.3.2023 09:15 658.5
26.3.2023 09:00 658.5
26.3.2023 08:45 658.5
26.3.2023 08:30 658.5
26.3.2023 08:15 658.6
26.3.2023 08:00 668.6
26.3.2023 07:45 668.6
26.3.2023 07:30 668.6
26.3.2023 07:15 668.6
26.3.2023 07:00 668.7
26.3.2023 06:45 678.7
26.3.2023 06:30 678.7
26.3.2023 06:15 678.7
26.3.2023 06:00 678.7
26.3.2023 05:45 678.7
26.3.2023 05:30 688.8
26.3.2023 05:15 688.8
26.3.2023 05:00 688.8
26.3.2023 04:45 698.9
26.3.2023 04:30 698.9
26.3.2023 04:15 698.9
26.3.2023 04:00 698.9
26.3.2023 01:45 698.9
26.3.2023 01:30 698.9
26.3.2023 01:15 708.9
26.3.2023 01:00 708.9
26.3.2023 00:45 708.9
26.3.2023 00:30 708.9
26.3.2023 00:15 708.9
26.3.2023 00:00 708.9
25.3.2023 23:45 718.9
25.3.2023 23:30 718.9
25.3.2023 23:15 718.9
25.3.2023 23:00 718.9
25.3.2023 22:45 708.9
25.3.2023 22:30 708.9
25.3.2023 22:15 708.9
25.3.2023 22:00 698.9
25.3.2023 21:45 698.9
25.3.2023 21:30 689
25.3.2023 21:15 688.9
25.3.2023 21:00 688.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )