Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hanušovce
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hanušovce - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hanušovce - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2023 20:45 468.9
26.3.2023 20:30 469
26.3.2023 20:15 469.1
26.3.2023 20:00 469.1
26.3.2023 19:45 469.2
26.3.2023 19:30 479.3
26.3.2023 19:15 479.3
26.3.2023 19:00 479.4
26.3.2023 18:45 479.4
26.3.2023 18:30 479.5
26.3.2023 18:15 479.5
26.3.2023 18:00 479.6
26.3.2023 17:45 479.6
26.3.2023 17:30 479.6
26.3.2023 17:15 479.6
26.3.2023 17:00 489.6
26.3.2023 16:45 489.6
26.3.2023 16:30 489.7
26.3.2023 16:15 489.7
26.3.2023 16:00 489.6
26.3.2023 15:45 489.5
26.3.2023 15:30 489.5
26.3.2023 15:15 489.3
26.3.2023 15:00 489.3
26.3.2023 14:45 489.2
26.3.2023 14:30 489.2
26.3.2023 14:15 489.1
26.3.2023 14:00 489.1
26.3.2023 13:45 489
26.3.2023 13:30 498.9
26.3.2023 13:15 498.9
26.3.2023 13:00 498.8
26.3.2023 12:45 498.8
26.3.2023 12:30 498.8
26.3.2023 12:15 498.8
26.3.2023 12:00 498.7
26.3.2023 11:45 498.6
26.3.2023 11:30 508.5
26.3.2023 11:15 508.4
26.3.2023 11:00 508.3
26.3.2023 10:45 508.2
26.3.2023 10:30 508.1
26.3.2023 10:15 508.1
26.3.2023 10:00 508.1
26.3.2023 09:45 508.1
26.3.2023 09:30 518.1
26.3.2023 09:15 518.1
26.3.2023 09:00 518.1
26.3.2023 08:45 518.1
26.3.2023 08:30 518
26.3.2023 08:15 518.1
26.3.2023 08:00 518.1
26.3.2023 07:45 528.1
26.3.2023 07:30 528.1
26.3.2023 07:15 528.1
26.3.2023 07:00 528.1
26.3.2023 06:45 528.2
26.3.2023 06:30 538.2
26.3.2023 06:15 538.3
26.3.2023 06:00 538.3
26.3.2023 05:45 538.3
26.3.2023 05:30 538.3
26.3.2023 05:15 538.4
26.3.2023 05:00 548.4
26.3.2023 04:45 548.4
26.3.2023 04:30 548.4
26.3.2023 04:15 548.5
26.3.2023 04:00 548.5
26.3.2023 01:45 548.5
26.3.2023 01:30 548.5
26.3.2023 01:15 548.5
26.3.2023 01:00 548.5
26.3.2023 00:45 548.5
26.3.2023 00:30 548.5
26.3.2023 00:15 548.6
26.3.2023 00:00 548.6
25.3.2023 23:45 548.6
25.3.2023 23:30 558.6
25.3.2023 23:15 558.6
25.3.2023 23:00 558.6
25.3.2023 22:45 558.6
25.3.2023 22:30 558.6
25.3.2023 22:15 558.6
25.3.2023 22:00 558.6
25.3.2023 21:45 558.6
25.3.2023 21:30 558.7
25.3.2023 21:15 558.6
25.3.2023 21:00 558.6
25.3.2023 20:45 558.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-26 15:00:00UTC - HBV - 9500 - Hanusovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )