Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svidník
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Svidník - Ondava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svidník - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:45 7323.2
26.6.2022 00:30 7323.3
26.6.2022 00:15 7323.3
26.6.2022 00:00 7323.4
25.6.2022 23:45 7323.5
25.6.2022 23:30 7323.6
25.6.2022 23:15 7323.7
25.6.2022 23:00 7323.8
25.6.2022 22:45 7323.9
25.6.2022 22:00 7324.1
25.6.2022 21:00 7424.3
25.6.2022 20:00 7424.6
25.6.2022 19:00 7424.8
25.6.2022 18:00 7424.9
25.6.2022 17:00 7425.1
25.6.2022 16:00 7425
25.6.2022 15:00 7424.4
25.6.2022 14:00 7423.7
25.6.2022 13:00 7422.4
25.6.2022 12:00 7421
25.6.2022 11:00 7419.6
25.6.2022 10:00 7418.6
25.6.2022 09:00 7418.4
25.6.2022 08:00 7418.6
25.6.2022 07:00 7418.7
25.6.2022 06:00 7419.1
25.6.2022 05:00 7419.5
25.6.2022 04:00 7420
25.6.2022 03:00 7420.5
25.6.2022 02:00 7421
25.6.2022 01:00 7421.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )