Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stropkov
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Stropkov - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stropkov - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.6.2022 00:30 42
26.6.2022 00:15 42
26.6.2022 00:00 42
25.6.2022 23:45 42
25.6.2022 23:30 42
25.6.2022 23:15 42
25.6.2022 23:00 42
25.6.2022 22:45 42
25.6.2022 22:30 42
25.6.2022 22:00 42
25.6.2022 21:00 42
25.6.2022 20:00 42
25.6.2022 19:00 42
25.6.2022 18:00 42
25.6.2022 17:00 42
25.6.2022 16:00 42
25.6.2022 15:00 42
25.6.2022 14:00 42
25.6.2022 13:00 42
25.6.2022 12:00 42
25.6.2022 11:00 42
25.6.2022 10:00 42
25.6.2022 09:00 42
25.6.2022 08:00 42
25.6.2022 07:00 42
25.6.2022 06:00 42
25.6.2022 05:00 42
25.6.2022 04:00 42
25.6.2022 03:00 42
25.6.2022 02:00 42
25.6.2022 01:00 42
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )