Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stropkov
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Stropkov - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stropkov - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:15 643.7
5.12.2021 06:00 643.7
5.12.2021 05:45 643.7
5.12.2021 05:30 653.7
5.12.2021 05:15 653.7
5.12.2021 05:00 653.7
5.12.2021 04:45 653.8
5.12.2021 04:30 653.8
5.12.2021 04:15 663.8
5.12.2021 04:00 663.8
5.12.2021 03:00 663.8
5.12.2021 02:00 653.8
5.12.2021 01:00 653.8
5.12.2021 00:00 663.8
4.12.2021 23:00 673.8
4.12.2021 22:00 673.8
4.12.2021 21:00 663.9
4.12.2021 20:00 663.9
4.12.2021 19:00 673.9
4.12.2021 18:00 683.9
4.12.2021 17:00 683.9
4.12.2021 16:00 684
4.12.2021 15:00 674
4.12.2021 14:00 684
4.12.2021 13:00 694.1
4.12.2021 12:00 704.1
4.12.2021 11:00 704.2
4.12.2021 10:00 704.2
4.12.2021 09:00 704.3
4.12.2021 08:00 704.4
4.12.2021 07:00 714.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )