Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Miňovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Miňovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Miňovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 5626.5
30.6.2022 15:30 5626.4
30.6.2022 15:15 5626.3
30.6.2022 15:00 5626.2
30.6.2022 14:45 5626.1
30.6.2022 14:30 5626
30.6.2022 14:15 5625.9
30.6.2022 14:00 5625.8
30.6.2022 13:45 5625.7
30.6.2022 13:00 5625.4
30.6.2022 12:00 5624.9
30.6.2022 11:00 5624.5
30.6.2022 10:00 5624.2
30.6.2022 09:00 5624.2
30.6.2022 08:00 5624.2
30.6.2022 07:00 5624.4
30.6.2022 06:00 5624.5
30.6.2022 05:00 5624.8
30.6.2022 04:00 5625
30.6.2022 03:00 5625.2
30.6.2022 02:00 5625.4
30.6.2022 01:00 5625.7
30.6.2022 00:00 5625.9
29.6.2022 23:00 5626.2
29.6.2022 22:00 5626.4
29.6.2022 21:00 5626.6
29.6.2022 20:00 5626.7
29.6.2022 19:00 5626.6
29.6.2022 18:00 5626.5
29.6.2022 17:00 5626.2
29.6.2022 16:00 5625.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )