Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hencovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Hencovce - Ondava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hencovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:00 16321.9
30.6.2022 15:45 16321.9
30.6.2022 15:30 16321.8
30.6.2022 15:15 16321.7
30.6.2022 15:00 16321.6
30.6.2022 14:45 16321.6
30.6.2022 14:30 16321.5
30.6.2022 14:15 16321.3
30.6.2022 14:00 16321.2
30.6.2022 13:00 16420.8
30.6.2022 12:00 16420.3
30.6.2022 11:00 16419.8
30.6.2022 10:00 16419.3
30.6.2022 09:00 16418.8
30.6.2022 08:00 16418.4
30.6.2022 07:00 16418.2
30.6.2022 06:00 16418.3
30.6.2022 05:00 16418.6
30.6.2022 04:00 16419.1
30.6.2022 03:00 16419.6
30.6.2022 02:00 16420.2
30.6.2022 01:00 16420.7
30.6.2022 00:00 16421.1
29.6.2022 23:00 16421.4
29.6.2022 22:00 16321.5
29.6.2022 21:00 16321.5
29.6.2022 20:00 16321.5
29.6.2022 19:00 16221.7
29.6.2022 18:00 16322
29.6.2022 17:00 16222.2
29.6.2022 16:00 16222.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )