Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Horovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 06:15 26
5.12.2021 06:00 26
5.12.2021 05:45 26
5.12.2021 05:30 27
5.12.2021 05:15 27
5.12.2021 05:00 28
5.12.2021 04:45 29
5.12.2021 04:30 29
5.12.2021 04:15 30
5.12.2021 04:00 31
5.12.2021 03:00 31
5.12.2021 02:00 31
5.12.2021 01:00 31
5.12.2021 00:00 31
4.12.2021 23:00 32
4.12.2021 22:00 32
4.12.2021 21:00 32
4.12.2021 20:00 32
4.12.2021 19:00 32
4.12.2021 18:00 32
4.12.2021 17:00 32
4.12.2021 16:00 33
4.12.2021 15:00 33
4.12.2021 14:00 34
4.12.2021 13:00 34
4.12.2021 12:00 34
4.12.2021 11:00 36
4.12.2021 10:00 36
4.12.2021 09:00 36
4.12.2021 08:00 37
4.12.2021 07:00 37
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )