Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 327.8
30.6.2022 15:15 327.6
30.6.2022 15:00 327.4
30.6.2022 14:45 327.3
30.6.2022 14:30 327.2
30.6.2022 14:15 327.3
30.6.2022 14:00 327.2
30.6.2022 13:45 327.1
30.6.2022 13:30 327.1
30.6.2022 13:00 426.9
30.6.2022 12:00 425.7
30.6.2022 11:00 324.3
30.6.2022 10:00 322.5
30.6.2022 09:00 420.9
30.6.2022 08:00 419.3
30.6.2022 07:00 418.5
30.6.2022 06:00 418
30.6.2022 05:00 418.1
30.6.2022 04:00 418.7
30.6.2022 03:00 419.5
30.6.2022 02:00 420.1
30.6.2022 01:00 420.2
30.6.2022 00:00 420.8
29.6.2022 23:00 421.6
29.6.2022 22:00 422.7
29.6.2022 21:00 424.3
29.6.2022 20:00 525.9
29.6.2022 19:00 427.4
29.6.2022 18:00 328
29.6.2022 17:00 328.3
29.6.2022 16:00 328
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )