Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.4.2023 01:15 568.6
2.4.2023 01:00 568.7
2.4.2023 00:45 568.7
2.4.2023 00:30 568.7
2.4.2023 00:15 558.8
2.4.2023 00:00 558.8
1.4.2023 23:45 558.8
1.4.2023 23:30 548.8
1.4.2023 23:15 548.9
1.4.2023 23:00 548.9
1.4.2023 22:45 538.9
1.4.2023 22:30 538.9
1.4.2023 22:15 538.9
1.4.2023 22:00 538.9
1.4.2023 21:45 529
1.4.2023 21:30 529
1.4.2023 21:15 529
1.4.2023 21:00 529
1.4.2023 20:45 529
1.4.2023 20:30 529.1
1.4.2023 20:15 519.1
1.4.2023 20:00 519.1
1.4.2023 19:45 519.1
1.4.2023 19:30 519.1
1.4.2023 19:15 519.1
1.4.2023 19:00 519.1
1.4.2023 18:45 519.1
1.4.2023 18:30 519.2
1.4.2023 18:15 519.2
1.4.2023 18:00 519.2
1.4.2023 17:45 519.2
1.4.2023 17:30 519.2
1.4.2023 17:15 519.2
1.4.2023 17:00 519.1
1.4.2023 16:45 519.1
1.4.2023 16:30 519.1
1.4.2023 16:15 519.1
1.4.2023 16:00 519
1.4.2023 15:45 519
1.4.2023 15:30 518.9
1.4.2023 15:15 518.9
1.4.2023 15:00 518.8
1.4.2023 14:45 518.7
1.4.2023 14:30 518.6
1.4.2023 14:15 518.5
1.4.2023 14:00 518.4
1.4.2023 13:45 518.3
1.4.2023 13:30 518.1
1.4.2023 13:15 518.1
1.4.2023 13:00 518
1.4.2023 12:45 517.9
1.4.2023 12:30 527.9
1.4.2023 12:15 527.9
1.4.2023 12:00 527.8
1.4.2023 11:45 527.8
1.4.2023 11:30 527.8
1.4.2023 11:15 527.8
1.4.2023 11:00 527.7
1.4.2023 10:45 527.7
1.4.2023 10:30 527.6
1.4.2023 10:15 527.6
1.4.2023 10:00 527.5
1.4.2023 09:45 527.5
1.4.2023 09:30 527.5
1.4.2023 09:15 527.4
1.4.2023 09:00 527.4
1.4.2023 08:45 527.4
1.4.2023 08:30 527.3
1.4.2023 08:15 527.3
1.4.2023 08:00 527.3
1.4.2023 07:45 527.3
1.4.2023 07:30 527.3
1.4.2023 07:15 527.3
1.4.2023 07:00 527.3
1.4.2023 06:45 527.3
1.4.2023 06:30 527.3
1.4.2023 06:15 527.3
1.4.2023 06:00 527.3
1.4.2023 05:45 527.3
1.4.2023 05:30 527.3
1.4.2023 05:15 527.3
1.4.2023 05:00 527.3
1.4.2023 04:45 527.3
1.4.2023 04:30 517.3
1.4.2023 04:15 517.3
1.4.2023 04:00 517.3
1.4.2023 03:45 517.3
1.4.2023 03:30 517.3
1.4.2023 03:15 517.2
1.4.2023 03:00 517.2
1.4.2023 02:45 517.2
1.4.2023 02:30 517.2
1.4.2023 02:15 517.2
1.4.2023 02:00 517.2
1.4.2023 01:45 517.2
1.4.2023 01:30 517.2
1.4.2023 01:15 517.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )