Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:30 5003.6
5.12.2021 06:15 5003.7
5.12.2021 06:00 5003.6
5.12.2021 05:45 5013.7
5.12.2021 05:30 5013.7
5.12.2021 05:15 5013.7
5.12.2021 05:00 5013.7
5.12.2021 04:45 5013.7
5.12.2021 04:30 5013.7
5.12.2021 04:00 5013.7
5.12.2021 03:00 5023.8
5.12.2021 02:00 5023.8
5.12.2021 01:00 5033.8
5.12.2021 00:00 5033.9
4.12.2021 23:00 5033.9
4.12.2021 22:00 5043.9
4.12.2021 21:00 5044
4.12.2021 20:00 5054
4.12.2021 19:00 5054
4.12.2021 18:00 5054.1
4.12.2021 17:00 5054.1
4.12.2021 16:00 5064.2
4.12.2021 15:00 5064.2
4.12.2021 14:00 5054.3
4.12.2021 13:00 5054.3
4.12.2021 12:00 5054.3
4.12.2021 11:00 5054.4
4.12.2021 10:00 5044.4
4.12.2021 09:00 5034.5
4.12.2021 08:00 5024.6
4.12.2021 07:00 5014.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )