Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Velikyj Bereznyj
Tok:Uh
Štát:Ukrajina
Baseynove upravlinnya vodnykh resursiv richky Tysa, https://buvrtysa.gov.ua/newsite/

Velikyj Bereznyj - Uh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Velikyj Bereznyj - Uh
Čas meraniaVodný stav [cm]
22.3.2023 13:00 225
22.3.2023 12:00 225
22.3.2023 11:00 225
22.3.2023 10:00 225
22.3.2023 09:00 226
22.3.2023 08:00 226
22.3.2023 07:00 226
22.3.2023 06:00 226
22.3.2023 05:00 226
22.3.2023 04:00 226
22.3.2023 03:00 226
22.3.2023 02:00 226
22.3.2023 01:00 226
22.3.2023 00:00 226
21.3.2023 23:00 226
21.3.2023 22:00 225
21.3.2023 21:00 224
21.3.2023 20:00 224
21.3.2023 19:00 223
21.3.2023 18:00 223
21.3.2023 17:00 223
21.3.2023 16:00 222
21.3.2023 15:00 223
21.3.2023 14:00 223
21.3.2023 13:00 222
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )