Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turja Poľana
Tok:Turja - prítok Uhu
Štát:Ukrajina
Baseynove upravlinnya vodnykh resursiv richky Tysa, https://buvrtysa.gov.ua/newsite/

Turja Poľana - Turja - prítok Uhu

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turja Poľana - Turja - prítok Uhu
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.3.2023 19:00 145
26.3.2023 18:00 145
26.3.2023 17:00 146
26.3.2023 16:00 146
26.3.2023 15:00 146
26.3.2023 14:00 146
26.3.2023 13:00 147
26.3.2023 12:00 146
26.3.2023 11:00 147
26.3.2023 10:00 147
26.3.2023 09:00 147
26.3.2023 08:00 147
26.3.2023 07:00 147
26.3.2023 06:00 148
26.3.2023 05:00 148
26.3.2023 04:00 149
26.3.2023 03:00 152
26.3.2023 00:00 151
25.3.2023 23:00 147
25.3.2023 22:00 146
25.3.2023 21:00 145
25.3.2023 20:00 145
25.3.2023 19:00 145
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )