Hydrologické sucho


Hodnotenie priemerných mesačných prietokov aktuálneho roku je vyjadrené percentuálnou hodnotou aktuálneho priemerného mesačného prietoku k dlhodobej hodnote priemerného mesačného prietoku pre daný kalendárny mesiac, stanovenej za referenčné obdobie 1961-2000. Hodnota priemerného mesačného prietoku zobrazená pre aktuálny (neukončený) mesiac je v grafe znázornená čiarkovane.


Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Skúšobná prevádzka.
Legenda
  • Qm – priemerný mesačný prietok sa stanovuje ako aritmetický priemer priemerných denných prietokov za daný mesiac. Udáva sa v m3/s.
  • V náhľade grafu je Qm reprezentované ako % príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku za referenčné obdobie 1961-2000
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-120%
120-160%
160-200%
>200%
% príslušného dlhodobého priemerného prietoku za referenčné obdobie 1961-2000