EUMETSAT

EUMETSAT je európska agentúra, ktorá prevádzkuje satelity za účelom monitorovania počasia, klímy a životného prostredia

EUMETSAT prevádzkuje systém meteorologických satelitov, ktoré monitorujú atmosféru, oceán a povrch pevniny, ktorý poskytuje nepretržite údaje o počasí a klíme, obrazové informácie a produkty. Tieto informácie sú distribuované na národné Meteorologické služby v členských krajinách, kooperujúcich krajinách a ďalším zákazníkom.

EUMETSAT má rozsiahly systém pozemných zariadení ktorými kontroluje a riadi satelity a zhromažďuje a spracúva údaje.

Údaje sú získavané s vysokou frekvenciou a následné produkty slúžia na podporu predpovedných, ale aj bezpečnostných systémov. Pomáhajú meteorológom v získavaní prehľadu o vývoji počasia a umožňujú stanoviť oblasti s potenciálne nebezpečným počasím. Toto tvorí základ krátkodobej predpovede a výstražnej služby. Takéto informácie sú kritickým bodom v bezpečnosti leteckej prevádzky, cestnej premávky, ale aj v poľnohospodárstve, v hydrologickej výstražnej službe a v ďalších sektoroch.

Slovensko reprezentované Slovenským hydrometeorologickým ústavom je plnoprávnym členom EUMETSATu od roku 2006.

 

Pre viac informácií prejdite na stránky EUMETSAT.

Logo Eumetsat

 

Tendre vypísané EUMETSATom:

 • Newly added ITT Ref.: 12/205937
 • Newly added ITT Ref.: 12/047
 • Newly added ITT Ref.: 12/206045
 • Newly added ITT Ref.: 12/206044
 • Newly added ITT Ref.: 12/205940
 • Newly added ITT Ref.: 12/206078
 • Newly added ITT Ref.: 12/206042
 • Newly added ITT Ref.: 12/205909
 • Newly added ITT Ref.: 12/205350
 • Newly added ITT Ref.: 12/205985
 • Newly added ITT Ref.: 12/206054
 • Newly added ITT Ref.: 12/206053
 • Newly added ITT Ref.: 12/051
 • Newly added ITT Ref.: 12/053
 • Newly added ITT Ref.: 12/206079
 • Newly added ITT Ref.: 12/206188
 • Newly added ITT Ref.: 12/206121
 • Newly added ITT Ref.: 12/206094
 • Newly added ITT Ref.: 12/206281
 • Newly added ITT Ref.: 12/206334
 • Newly added ITT Ref.: 12/206317
 • Newly added ITT Ref.: 12/058
 • Newly added ITT Ref.: 12/049
 • Newly added ITT Ref.: 12/056
 • Newly added ITT Ref.: 12/206180
 • Newly added ITT Ref.: 12/059
 • Newly added ITT Ref.: 12/062
 • Newly added ITT Ref.: 12/067
 • Newly added ITT Ref.: 12/071
 • Newly added ITT Ref.: 12/072
 • Newly added ITT Ref.: 12/070
 • Newly added ITT Ref.: 13/074
 • Newly added ITT Ref.: 13/206814
 • Newly added ITT Ref.: 13/206823
 • Newly added ITT Ref.: 13/206759
 • Newly added ITT Ref.: 13/206829
 • Newly added ITT Ref.: 13/073
 • Newly added ITT Ref.: 13/206793
 • Newly added ITT Ref.: 13/207019
 • Newly added ITT Ref.: 13/207078
 • Newly added ITT Ref.: 13/207082
 • Newly added ITT Ref.: 13/207193
 • Newly added ITT Ref.: 13/207275
 • Newly added ITT Ref.: 13/077
 • Newly added ITT Ref.: 13/078
 • Newly added ITT Ref.: 13/207184
 • Newly added ITT Ref.: 13/207219
 • Newly added ITT Ref.: 13/206971
 • Newly added ITT Ref.: 13/207667
 • Newly added ITT Ref.: 13/207669
 • Newly added ITT Ref.: 13/207526
 • Newly added ITT Ref.: 13/207639
 • Newly added ITT Ref.: 13/207768
 • Newly added ITT Ref.: 13/207725
 • Newly added ITT Ref.: 13/207699
 • Newly added ITT Ref.: 13/207670
 • Newly added ITT Ref.: 13/207655
 • Newly added ITT Ref.: 13/207643
 • Newly added ITT Ref.: 13/207756
 • Newly added ITT Ref.: 13/207712
 • Newly added ITT Ref.: 13/207836
 • Newly added ITT Ref.: 13/207702
 • Newly added ITT Ref.: 13/207963
 • Newly added ITT Ref.: 13/207929
 • Newly added ITT Ref.: 13/207944
 • Newly added ITT Ref.: 13/207913
 • Newly added ITT Ref.: 13/207702
 • Newly added ITT Ref.: 13/208011
 • Newly added ITT Ref.: 13/207965
 • Newly added ITT Ref.: 13/208025
 • Newly added ITT Ref.: 13/081
 • Newly added ITT Ref.: 13/208048
 • Newly added ITT Ref.: 13/207987
 • Newly added ITT Ref.: 13/207815
 • Newly added ITT Ref.: 13/091
 • Newly added ITT Ref.: 13/087
 • Newly added ITT Ref.: 13/083
 • Newly added ITT Ref.: 13/207945
 • Newly added ITT Ref.: 13/082
 • Newly added ITT Ref.: 14/208389
 • Newly added ITT Ref.: 13/088
 • Newly added ITT Ref.: 14/208505
 • Newly added ITT Ref.: 13/084
 • Newly added ITT Ref.: 14/208379
 • Newly added ITT Ref.: 14/208637
 • Newly added ITT Ref.: 14/208543
 • Newly added ITT Ref.: 14/208633
 • Newly added ITT Ref.: 14/208658
 • Newly added ITT Ref.: 14/208708
 • Newly added ITT Ref.: 14/208740
 • Newly added ITT Ref.: 14/208683
 • Newly added ITT Ref.: 14/208762
 • Newly added ITT Ref.: 14/208760
 • Newly added ITT Ref.: 14/208806
 • Newly added ITT Ref.: 14/208737
 • Newly added ITT Ref.: 14/208887
 • Newly added ITT Ref.: 14/208765
 • Newly added ITT Ref.: 14/208872
 • Newly added ITT Ref.: 14/208912
 • Newly added ITT Ref.: 14/208504
 • Newly added ITT Ref.: 14/208862
 • Newly added ITT Ref.: 14/208963
 • Newly added ITT Ref.: 14/209017
 • Newly added ITT Ref.: 14/208759
 • Newly added ITT Ref.: 14/209030
 • Newly added ITT Ref.: 14/208775
 • Newly added ITT Ref.: 14/209160
 • Newly added ITT Ref.: 14/209169
 • Newly added ITT Ref.: 14/209180
 • Newly added ITT Ref.: 14/208775
 • Newly added ITT Ref.: 14/208814
 • Newly added ITT Ref.: 14/209144
 • Newly added ITT Ref.: 14/209142
 • Newly added ITT Ref.: 14/209186
 • Newly added ITT Ref.: 14/209248
 • Newly added ITT Ref.: 14/209215
 • Newly added ITT Ref.: 14/209270
 • Newly added ITT Ref.: 14/209305
 • Newly added ITT Ref.: 14/209308
 • Newly added ITT Ref.: 14/101
 • Newly added ITT Ref.: 14/208913
 • Newly added ITT Ref.: 14/209336
 • Newly added ITT Ref.: 14/100
 • Newly added ITT Ref.: 14/209149
 • Newly added ITT Ref.: 14/209409
 • Newly added ITT Ref.: 14/209420
 • Newly added ITT Ref.: 14/209280
 • Newly added ITT Ref.: 14/209376
 • Newly added ITT Ref.: 14/102
 • Newly added ITT Ref.: 14/098
 • Newly added ITT Ref.: 14/209414
 • Newly added ITT Ref.: 14/099
 • Newly added ITT Ref.: 14/209319
 • Newly added ITT Ref.: 14/209504
 • Newly added ITT Ref.: 14/209556
 • Newly added ITT Ref.: 14/209440
 • Newly added ITT Ref.: 14/108
 • Newly added ITT Ref.: 14/002
 • Newly added ITT Ref.: 14/209551
 • Newly added ITT Ref.: 14/209827
 • Newly added ITT Ref.: 14/105
 • Newly added ITT Ref.: 14/209690
 • Newly added ITT Ref.: 14/209747
 • Newly added ITT Ref.: 14/109
 • Newly added ITT Ref.: 14/209628
 • Newly added ITT Ref.: 14/111
 • Newly added ITT Ref.: 14/113
 • Newly added ITT Ref.: 15/210062
 • Newly added ITT Ref.: 15/210062
 • Newly added ITT Ref.: 15/210052
 • Newly added ITT Ref.: 14/115
 • Newly added ITT Ref.: 14/116
 • Newly added ITT Ref.: 14/114
 • Newly added ITT Ref.: 15/210190
 • Newly added ITT Ref.: 15/210276
 • Newly added ITT Ref.: 15/210043
 • Newly added ITT Ref.: 15/210265
 • Newly added ITT Ref.: 15/210087
 • Newly added ITT Ref.: 15/210373
 • Newly added ITT Ref.: 15/210352
 • Newly added ITT Ref.: 15/210384
 • Newly added ITT Ref.: 15/210281
 • Newly added ITT Ref.: 15/210487
 • Newly added ITT Ref.: 15/210517
 • Newly added ITT Ref.: 15/210587
 • Newly added ITT Ref.: 15/210629
 • Newly added ITT Ref.: 15/210602
 • Newly added ITT Ref.: 15/210584
 • Newly added ITT Ref.: 15/210519
 • Newly added ITT Ref.: 15/210574
 • Newly added ITT Ref.: 15/210563
 • Newly added ITT Ref.: 15/129
 • Newly added ITT Ref.: 15/210575
 • Newly added ITT Ref.: 15/210678
 • Newly added ITT Ref.: 15/210771
 • Newly added ITT Ref.: 15/210712
 • Newly added ITT Ref.: 15/210818
 • Newly added ITT Ref.: 15/210478
 • Newly added ITT Ref.: 15/210781
 • Newly added ITT Ref.: 15/210733
 • Newly added ITT Ref.: 15/210840
 • Newly added ITT Ref.: 11/003
 • Newly added ITT Ref.: 15/210390
 • Newly added ITT Ref.: 15/210839
 • Newly added ITT Ref.: 15/210685
 • Newly added ITT Ref.: 15/128
 • Newly added ITT Ref.: 15/125
 • Newly added ITT Ref.: 15/210505
 • Newly added ITT Ref.: 15/210674
 • Newly added ITT Ref.: 15/210980
 • Newly added ITT Ref.: 15/127
 • Newly added ITT Ref.: 15/210577
 • Newly added ITT Ref.: 15/210959
 • Newly added ITT Ref.: 15/210662
 • Newly added ITT Ref.: 15/210663
 • Newly added ITT Ref.: 15/210671
 • Newly added ITT Ref.: 15/210670
 • Newly added ITT Ref.: 15/210910
 • Newly added ITT Ref.: 15/211035
 • Newly added ITT Ref.: 15/210991
 • Newly added ITT Ref.: 15/210681
 • Newly added ITT Ref.: 15/211102
 • Newly added ITT Ref.: 15/124
 • Newly added ITT Ref.: 15/210604
 • Newly added ITT Ref.: 15/211002
 • Newly added ITT Ref.: 15/211141
 • Newly added ITT Ref.: 15/133
 • Newly added ITT Ref.: 15/210964
 • Newly added ITT Ref.: 15/211101
 • Newly added ITT Ref.: 15/211135
 • Newly added ITT Ref.: 15/211167
 • Newly added ITT Ref.: 15/211138
 • Newly added ITT Ref.: 15/211089
 • Newly added ITT Ref.: 15/210970
 • Newly added ITT Ref.: 15/211277
 • Newly added ITT Ref.: 15/211000
 • Newly added ITT Ref.: 15/211213
 • Newly added ITT Ref.: 15/131
 • Newly added ITT Ref.: 15/211444
 • Newly added ITT Ref.: 15/211520
 • Newly added ITT Ref.: 15/130
 • Newly added ITT Ref.: 15/210751
 • Newly added ITT Ref.: 15/136
 • Newly added ITT Ref.: 15/211424
 • Newly added ITT Ref.: 15/211567
 • Newly added ITT Ref.: 15/211541
 • Newly added ITT Ref.: 15/211542
 • Newly added ITT Ref.: 15/211535
 • Newly added ITT Ref.: 15/211492
 • Newly added ITT Ref.: 15/211566
 • Newly added ITT Ref.: 15/211516
 • Newly added ITT Ref.: 15/211389
 • Newly added ITT Ref.: 15/211521
 • Newly added ITT Ref.: 14/112
 • Newly added ITT Ref.: 15/211423
 • Newly added ITT Ref.: 15/211729
 • Newly added ITT Ref.: 15/211616
 • Newly added ITT Ref.: 15/211694
 • Newly added ITT Ref.: 15/137
 • Newly added ITT Ref.: 15/139
 • Newly added ITT Ref.: 16/211995
 • Newly added ITT Ref.: 16/211971
 • Newly added ITT Ref.: 16/211972
 • Newly added ITT Ref.: 16/211988
 • Newly added ITT Ref.: 16/211989
 • Newly added ITT Ref.: 16/211964
 • Newly added ITT Ref.: 16/212072
 • Newly added ITT Ref.: 16/212023
 • Newly added ITT Ref.: 16/212057
 • Newly added ITT Ref.: 16/212133
 • Newly added ITT Ref.: 16/142
 • Newly added ITT Ref.: 16/212131
 • Newly added ITT Ref.: 16/212188
 • Newly added ITT Ref.: 16/212185
 • Newly added ITT Ref.: 16/212165
 • Newly added ITT Ref.: 16/212019
 • Newly added ITT Ref.: 16/212164
 • Newly added ITT Ref.: 16/212259
 • Newly added ITT Ref.: 16/212187
 • Newly added ITT Ref.: 16/212218
 • Newly added ITT Ref.: 16/212219
 • Newly added ITT Ref.: 16/212216
 • Newly added ITT Ref.: 16/212132
 • Newly added ITT Ref.: 16/212366
 • Newly added ITT Ref.: 16/001
 • Newly added ITT Ref.: 16/212192
 • Newly added ITT Ref.: 16/212317
 • Newly added ITT Ref.: 16/212227
 • Newly added ITT Ref.: 16/143
 • Newly added ITT Ref.: 16/212235
 • Newly added ITT Ref.: 16/212383
 • Newly added ITT Ref.: 16/212352
 • Newly added ITT Ref.: 16/212408
 • Newly added ITT Ref.: 16/212293
 • Newly added ITT Ref.: 16/212375
 • Newly added ITT Ref.: 16/212479
 • Newly added ITT Ref.: 16/212532
 • Newly added ITT Ref.: 16/212411
 • Newly added ITT Ref.: 16/145
 • Newly added ITT Ref.: 16/212480
 • Newly added ITT Ref.: 16/212343
 • Newly added ITT Ref.: 16/212282
 • Newly added ITT Ref.: 16/212534
 • Newly added ITT Ref.: 16/212608
 • Newly added ITT Ref.: 16/212605
 • Newly added ITT Ref.: 16/212628
 • Newly added ITT Ref.: 16/212258
 • Newly added ITT Ref.: 16/212280
 • Newly added ITT Ref.: 16/212622
 • Newly added ITT Ref.: 16/212629
 • Newly added ITT Ref.: 16/212679
 • Newly added ITT Ref.: 16/212805
 • Newly added ITT Ref.: 16/147
 • Newly added ITT Ref.: 16/212449
 • Newly added ITT Ref.: 16/212907
 • Newly added ITT Ref.: 16/212702
 • Newly added ITT Ref.: 16/212841
 • Newly added ITT Ref.: 16/212876
 • Newly added ITT Ref.: 16/212821
 • Newly added ITT Ref.: 16/212927
 • Newly added ITT Ref.: 16/213000
 • Newly added ITT Ref.: 16/212992
 • Newly added ITT Ref.: 16/212953
 • Newly added ITT Ref.: 16/212925
 • Newly added ITT Ref.: 16/212917
 • Newly added ITT Ref.: 16/212794
 • Newly added ITT Ref.: 16/213038
 • Newly added ITT Ref.: 16/213024
 • Newly added ITT Ref.: 16/213027
 • Newly added ITT Ref.: 16/212926
 • Newly added ITT Ref.: 16/212969
 • Newly added ITT Ref.: 16/213154
 • Newly added ITT Ref.: 16/213008
 • Newly added ITT Ref.: 16/213086
 • Newly added ITT Ref.: 16/152
 • Newly added ITT Ref.: 16/213014
 • Newly added ITT Ref.: 16/213140
 • Newly added ITT Ref.: 16/153
 • Newly added ITT Ref.: 16/213219
 • Newly added ITT Ref.: 16/212903
 • Newly added ITT Ref.: 16/212966
 • Newly added ITT Ref.: 16/213128
 • Newly added ITT Ref.: 16/213146
 • Newly added ITT Ref.: 16/213206
 • Newly added ITT Ref.: 16/212872
 • Newly added ITT Ref.: 16/213218
 • Newly added ITT Ref.: 16/213220
 • Newly added ITT Ref.: 16/213078
 • Newly added ITT Ref.: 16/213091
 • Newly added ITT Ref.: 16/213127
 • Newly added ITT Ref.: 16/213221
 • Newly added ITT Ref.: 16/213007
 • Newly added ITT Ref.: 16/213300
 • Newly added ITT Ref.: 16/146
 • Newly added ITT Ref.: 16/213205
 • Newly added ITT Ref.: 16/213334
 • Newly added ITT Ref.: 16/213335
 • Newly added ITT Ref.: 16/213135
 • Newly added ITT Ref.: 16/156
 • Newly added ITT Ref.: 16/158
 • Newly added ITT Ref.: 16/157
 • Newly added ITT Ref.: 16/213169
 • Newly added ITT Ref.: 16/213361
 • Newly added ITT Ref.: 16/213379
 • Newly added ITT Ref.: 16/148
 • Newly added ITT Ref.: 16/213377
 • Newly added ITT Ref.: 16/159
 • Newly added ITT Ref.: 16/213260
 • Newly added ITT Ref.: 16/213460
 • Newly added ITT Ref.: 16/213464
 • Newly added ITT Ref.: 16/213504
 • Newly added ITT Ref.: 16/213513
 • Newly added ITT Ref.: 16/164
 • Newly added ITT Ref.: 16/213418
 • Newly added ITT Ref.: 16/150
 • Newly added ITT Ref.: 16/213160
 • Newly added ITT Ref.: 16/165
 • Newly added ITT Ref.: 16/213583
 • Newly added ITT Ref.: 16/213600
 • Newly added ITT Ref.: 16/160
 • Newly added ITT Ref.: 16/212913
 • Newly added ITT Ref.: 16/168
 • Newly added ITT Ref.: 16/166
 • Newly added ITT Ref.: 16/213511
 • Newly added ITT Ref.: 16/213158
 • Newly added ITT Ref.: 16/171
 • Newly added ITT Ref.: 16/213561
 • Newly added ITT Ref.: 16/213619
 • Newly added ITT Ref.: 16/174
 • Newly added ITT Ref.: 17/213701
 • Newly added ITT Ref.: 16/213638
 • Newly added ITT Ref.: 16/213619
 • Newly added ITT Ref.: 16/173
 • Newly added ITT Ref.: 16/172
 • Newly added ITT Ref.: 17/213919
 • Newly added ITT Ref.: 17/213843
 • Newly added ITT Ref.: 17/213993
 • Newly added ITT Ref.: 17/213997
 • Newly added ITT Ref.: 17/213987
 • Newly added ITT Ref.: 17/213995
 • Newly added ITT Ref.: 17/213920
 • Newly added ITT Ref.: 17/214010
 • Newly added ITT Ref.: 16/169
 • Newly added ITT Ref.: 17/214125
 • Newly added ITT Ref.: 17/176
 • Newly added ITT Ref.: 17/214047
 • Newly added ITT Ref.: 17/214046
 • Newly added ITT Ref.: 17/213940
 • Newly added ITT Ref.: 17/214127
 • Newly added ITT Ref.: 17/214164
 • Newly added ITT Ref.: 17/214193
 • Newly added ITT Ref.: 17/214184
 • Newly added ITT Ref.: 17/214196
 • Newly added ITT Ref.: 17/214185
 • Newly added ITT Ref.: 17/214134
 • Newly added ITT Ref.: 17/213986
 • Newly added ITT Ref.: 17/214169
 • Newly added ITT Ref.: 17/214186
 • Newly added ITT Ref.: 17/214176
 • Newly added ITT Ref.: 17/214049
 • Newly added ITT Ref.: 17/214188
 • Newly added ITT Ref.: 17/214297
 • Newly added ITT Ref.: 17/214286
 • Newly added ITT Ref.: 17/214296
 • Newly added ITT Ref.: 17/214399
 • Newly added ITT Ref.: 16/151
 • Newly added ITT Ref.: 17/214375
 • Newly added ITT Ref.: 17/214335
 • Newly added ITT Ref.: 15/135
 • Newly added ITT Ref.: 17/214230
 • Newly added ITT Ref.: 17/213848
 • Newly added ITT Ref.: 17/181
 • Newly added ITT Ref.: 17/214183
 • Newly added ITT Ref.: 17/214168
 • Newly added ITT Ref.: 17/182
 • Newly added ITT Ref.: 17/214308
 • Newly added ITT Ref.: 17/185
 • Newly added ITT Ref.: 17/214666
 • Newly added ITT Ref.: 17/214528
 • Newly added ITT Ref.: 17/214737
 • Newly added ITT Ref.: 17/214655
 • Newly added ITT Ref.: 17/214611
 • Newly added ITT Ref.: 17/184
 • Newly added ITT Ref.: 17/214812
 • Newly added ITT Ref.: 17/214830
 • Newly added ITT Ref.: 17/215011
 • Newly added ITT Ref.: 17/214298
 • Newly added ITT Ref.: 17/214639
 • Newly added ITT Ref.: 17/188
 • Newly added ITT Ref.: 17/190
 • Newly added ITT Ref.: 17/215054
 • Newly added ITT Ref.: 17/183
 • Newly added ITT Ref.: 17/189
 • Newly added ITT Ref.: 17/191
 • Newly added ITT Ref.: 17/215305
 • Newly added ITT Ref.: 17/215047
 • Newly added ITT Ref.: 17/214865
 • Newly added ITT Ref.: 18/215750
 • Newly added ITT Ref.: 18/215816
 • Newly added ITT Ref.: 18/216088
 • Newly added ITT Ref.: 18/216199
 • Newly added ITT Ref.: 18/215995
 • Newly added ITT Ref.: 18/216088
 • Newly added ITT Ref.: 18/216436
 • Newly added ITT Ref.: 18/216091
 • Newly added ITT Ref.: 18/216586
 • Newly added ITT Ref.: 18/216568
 • Newly added ITT Ref.: 18/216437
 • Newly added ITT Ref.: 18/196
 • Newly added ITT Ref.: 18/195
 • Newly added ITT Ref.: 18/216670
 • Newly added ITT Ref.: 18/197
 • Newly added ITT Ref.: 18/216678
 • Newly added ITT Ref.: 18/216622
 • Newly added ITT Ref.: 18/216754
 • Newly added ITT Ref.: 18/216755