Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chalmová
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Chalmová - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chalmová - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:15 667.1
4.12.2022 16:00 667.1
4.12.2022 15:45 667.2
4.12.2022 15:30 667.2
4.12.2022 15:15 667.2
4.12.2022 15:00 677.2
4.12.2022 14:45 677.2
4.12.2022 14:30 677.2
4.12.2022 14:15 677.2
4.12.2022 14:00 667.2
4.12.2022 13:45 657.2
4.12.2022 13:30 657.2
4.12.2022 13:15 657.2
4.12.2022 13:00 657.2
4.12.2022 12:45 657.1
4.12.2022 12:30 657.1
4.12.2022 12:15 657.1
4.12.2022 12:00 657.1
4.12.2022 11:45 657
4.12.2022 11:30 656.9
4.12.2022 11:15 657
4.12.2022 11:00 647.1
4.12.2022 10:45 637
4.12.2022 10:30 636.9
4.12.2022 10:15 626.7
4.12.2022 10:00 636.4
4.12.2022 09:45 636.1
4.12.2022 09:30 646
4.12.2022 09:15 655.8
4.12.2022 09:00 655.7
4.12.2022 08:45 665.6
4.12.2022 08:30 665.6
4.12.2022 08:15 665.6
4.12.2022 08:00 665.6
4.12.2022 07:45 665.6
4.12.2022 07:30 665.6
4.12.2022 07:15 665.6
4.12.2022 07:00 665.6
4.12.2022 06:45 655.6
4.12.2022 06:30 655.7
4.12.2022 06:15 655.7
4.12.2022 06:00 655.7
4.12.2022 05:45 655.7
4.12.2022 05:30 665.8
4.12.2022 05:15 655.8
4.12.2022 05:00 655.9
4.12.2022 04:45 665.9
4.12.2022 04:30 655.9
4.12.2022 04:15 665.9
4.12.2022 04:00 666
4.12.2022 03:45 666
4.12.2022 03:30 666
4.12.2022 03:15 656.1
4.12.2022 03:00 656.1
4.12.2022 02:45 656.1
4.12.2022 02:30 656.2
4.12.2022 02:15 656.2
4.12.2022 02:00 656.2
4.12.2022 01:45 656.2
4.12.2022 01:30 666.2
4.12.2022 01:15 666.3
4.12.2022 01:00 666.3
4.12.2022 00:45 666.3
4.12.2022 00:30 666.3
4.12.2022 00:15 666.2
4.12.2022 00:00 636.2
3.12.2022 23:45 626.3
3.12.2022 23:30 626.3
3.12.2022 23:15 636.3
3.12.2022 23:00 636.3
3.12.2022 22:45 646.3
3.12.2022 22:30 656.4
3.12.2022 22:15 656.4
3.12.2022 22:00 666.4
3.12.2022 21:45 666.4
3.12.2022 21:30 666.4
3.12.2022 21:15 666.4
3.12.2022 21:00 656.4
3.12.2022 20:45 656.3
3.12.2022 20:30 646.3
3.12.2022 20:15 636.3
3.12.2022 20:00 646.4
3.12.2022 19:45 656.4
3.12.2022 19:30 656.4
3.12.2022 19:15 666.4
3.12.2022 19:00 676.4
3.12.2022 18:45 676.4
3.12.2022 18:30 676.4
3.12.2022 18:15 666.3
3.12.2022 18:00 636.3
3.12.2022 17:45 626.4
3.12.2022 17:30 636.4
3.12.2022 17:15 646.4
3.12.2022 17:00 656.4
3.12.2022 16:45 656.5
3.12.2022 16:30 666.4
3.12.2022 16:15 676.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )