Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Štítnik - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štítnik - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 03:00 375.3
28.11.2022 02:45 385.3
28.11.2022 02:30 385.3
28.11.2022 02:15 375.3
28.11.2022 02:00 375.3
28.11.2022 01:45 375.4
28.11.2022 01:30 375.3
28.11.2022 01:15 375.4
28.11.2022 01:00 375.4
28.11.2022 00:45 375.4
28.11.2022 00:30 375.4
28.11.2022 00:15 375.4
28.11.2022 00:00 375.4
27.11.2022 23:45 375.4
27.11.2022 23:30 375.4
27.11.2022 23:15 375.4
27.11.2022 23:00 375.4
27.11.2022 22:45 375.4
27.11.2022 22:30 375.4
27.11.2022 22:15 375.5
27.11.2022 22:00 375.5
27.11.2022 21:45 375.5
27.11.2022 21:30 385.5
27.11.2022 21:15 375.5
27.11.2022 21:00 385.5
27.11.2022 20:45 385.5
27.11.2022 20:30 385.5
27.11.2022 20:15 385.5
27.11.2022 20:00 385.5
27.11.2022 19:45 385.5
27.11.2022 19:30 385.5
27.11.2022 19:15 385.5
27.11.2022 19:00 385.5
27.11.2022 18:45 385.5
27.11.2022 18:30 385.5
27.11.2022 18:15 385.5
27.11.2022 18:00 385.5
27.11.2022 17:45 385.5
27.11.2022 17:30 385.5
27.11.2022 17:15 385.5
27.11.2022 17:00 385.5
27.11.2022 16:45 385.5
27.11.2022 16:30 385.5
27.11.2022 16:15 385.5
27.11.2022 16:00 385.5
27.11.2022 15:45 385.5
27.11.2022 15:30 385.4
27.11.2022 15:15 385.4
27.11.2022 15:00 385.4
27.11.2022 14:45 385.4
27.11.2022 14:30 385.4
27.11.2022 14:15 385.4
27.11.2022 14:00 385.4
27.11.2022 13:45 385.4
27.11.2022 13:30 385.4
27.11.2022 13:15 385.4
27.11.2022 13:00 385.3
27.11.2022 12:45 385.3
27.11.2022 12:30 385.3
27.11.2022 12:15 385.2
27.11.2022 12:00 385.2
27.11.2022 11:45 385.2
27.11.2022 11:30 385.2
27.11.2022 11:15 385.2
27.11.2022 11:00 385.1
27.11.2022 10:45 385.1
27.11.2022 10:30 385.1
27.11.2022 10:15 385
27.11.2022 10:00 385
27.11.2022 09:45 375
27.11.2022 09:30 375
27.11.2022 09:15 375
27.11.2022 09:00 375
27.11.2022 08:45 375
27.11.2022 08:30 384.9
27.11.2022 08:15 374.9
27.11.2022 08:00 374.9
27.11.2022 07:45 374.9
27.11.2022 07:30 374.9
27.11.2022 07:15 374.9
27.11.2022 07:00 374.9
27.11.2022 06:45 384.9
27.11.2022 06:30 384.9
27.11.2022 06:15 384.9
27.11.2022 06:00 384.9
27.11.2022 05:45 384.9
27.11.2022 05:30 384.9
27.11.2022 05:15 374.9
27.11.2022 05:00 384.9
27.11.2022 04:45 375
27.11.2022 04:30 385
27.11.2022 04:15 384.9
27.11.2022 04:00 385
27.11.2022 03:45 385
27.11.2022 03:30 375
27.11.2022 03:15 385
27.11.2022 03:00 385
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )