Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Humenné
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Humenné - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Humenné - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 03:00 914.4
28.11.2022 02:45 914.4
28.11.2022 02:30 914.4
28.11.2022 02:15 914.4
28.11.2022 02:00 914.4
28.11.2022 01:45 914.4
28.11.2022 01:30 914.4
28.11.2022 01:15 914.4
28.11.2022 01:00 914.4
28.11.2022 00:45 914.4
28.11.2022 00:30 914.4
28.11.2022 00:15 914.4
28.11.2022 00:00 914.4
27.11.2022 23:45 914.4
27.11.2022 23:30 914.4
27.11.2022 23:15 914.5
27.11.2022 23:00 914.5
27.11.2022 22:45 914.5
27.11.2022 22:30 914.6
27.11.2022 22:15 914.6
27.11.2022 22:00 914.6
27.11.2022 21:45 914.7
27.11.2022 21:30 914.7
27.11.2022 21:15 914.8
27.11.2022 21:00 914.8
27.11.2022 20:45 914.8
27.11.2022 20:30 914.8
27.11.2022 20:15 914.9
27.11.2022 20:00 914.9
27.11.2022 19:45 914.9
27.11.2022 19:30 914.9
27.11.2022 19:15 914.9
27.11.2022 19:00 915
27.11.2022 18:45 915
27.11.2022 18:30 915
27.11.2022 18:15 915.1
27.11.2022 18:00 915.1
27.11.2022 17:45 915.1
27.11.2022 17:30 915.2
27.11.2022 17:15 915.2
27.11.2022 17:00 915.2
27.11.2022 16:45 915.3
27.11.2022 16:30 915.4
27.11.2022 16:15 915.4
27.11.2022 16:00 915.6
27.11.2022 15:45 915.6
27.11.2022 15:30 915.8
27.11.2022 15:15 916
27.11.2022 15:00 916.1
27.11.2022 14:45 916.2
27.11.2022 14:30 916.1
27.11.2022 14:15 915.9
27.11.2022 14:00 915.7
27.11.2022 13:45 905.5
27.11.2022 13:30 915.5
27.11.2022 13:15 915.4
27.11.2022 13:00 915.4
27.11.2022 12:45 915.4
27.11.2022 12:30 915.3
27.11.2022 12:15 915.3
27.11.2022 12:00 915.2
27.11.2022 11:45 915.2
27.11.2022 11:30 915.2
27.11.2022 11:15 915.2
27.11.2022 11:00 915.2
27.11.2022 10:45 915.2
27.11.2022 10:30 915.1
27.11.2022 10:15 905
27.11.2022 10:00 914.9
27.11.2022 09:45 914.8
27.11.2022 09:30 914.8
27.11.2022 09:15 914.8
27.11.2022 09:00 914.8
27.11.2022 08:45 914.8
27.11.2022 08:30 914.9
27.11.2022 08:15 914.8
27.11.2022 08:00 914.9
27.11.2022 07:45 914.9
27.11.2022 07:30 914.9
27.11.2022 07:15 914.9
27.11.2022 07:00 914.9
27.11.2022 06:45 914.9
27.11.2022 06:30 914.9
27.11.2022 06:15 914.9
27.11.2022 06:00 914.9
27.11.2022 05:45 914.8
27.11.2022 05:30 914.9
27.11.2022 05:15 914.9
27.11.2022 05:00 914.8
27.11.2022 04:45 914.9
27.11.2022 04:30 914.8
27.11.2022 04:15 914.8
27.11.2022 04:00 914.8
27.11.2022 03:45 914.8
27.11.2022 03:30 914.8
27.11.2022 03:15 914.8
27.11.2022 03:00 914.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )