Geopotencionálna výška a teplota v hladine 500hPa

Snímok produktu ALADIN Geopotencionálna výška a teplota v hladine 500hPa