Meteorologické sucho

Index sucha:

Kliknutím na bod na mape zobrazíte detailný graf
SPEI, CMI, SPI:
Extrémne vlhké
Veľmi vlhké
Mierne vlhké
Normálne podmienky
Mierne sucho
Veľmi sucho
Extrémne sucho

Monitoring sucha prebieha prostredníctvom troch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch.
Indexy SPEI a SPI reprezentujú stav sucha k aktuálnemu dňu za posledných 30 dní.
Číslo pri ikone znamená počet dní so suchom podľa daného indexu (obdobie so suchom začína pri poklese indexu sucha pod -1 a končí až vtedy, keď index sucha presiahne hranicu 0).
Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.


Monitoring sucha na Slovensku k 4.12.2022

5.12.2022 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

V mesiaci november 2022 spadlo najviac zrážok na severe a východe Slovenska, ale aj na juhu stredného Slovenska. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol vo Švedlári 46 mm, Oravskej Lesnej 43 mm, Telgárte 42 mm, Rimavskej Sobote 39 mm a Gánovciach 36 mm. Naopak, najmenej zrážok spadlo na Dolnej Nitra, Dolnom Považí a Záhorí. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol v Topoľčanoch 5 mm, Nitre 10 mm, Mochovciach 11 mm, Kuchyni 12 mm a Piešťanoch 13 mm. Najvyššiu mesačnú sumu dosiahol výpar v Hurbanove a Jaslovských Bohuniciach, okolo 17 mm. Najnižší výpar bol v Spišských Vlachoch a Oravskej Lesnej, okolo 8 mm.

Podľa indexu SPEI boli na začiatku novembra na väčšine Slovenska normálne vlahové podmienky. Mierne sucho bolo lokálne na Podunajskej nížine, v Žiline, na Orave a v Somotore. Veľmi sucho bolo len v Čadci. V druhej polovici novembra sa situácia zhoršila a na konci novembra už prevažovali normálne až mierne suché podmienky. Veľmi sucho bolo už na 8 staniciach a extrémne sucho bolo len v Banskej Štiavnici. Podľa indexu SPI prevládali na začiatku novembra normálne vlahové podmienky. Mierne sucho bolo v Hurbanove, Topoľčanoch a Žiline a veľmi sucho bolo len v Čadci. V priebehu novembra sa situáciu postupne zhoršovala a na konci novembra prevažovali normálne až mierne suché podmienky. Veľmi sucho bolo už na 12 staniciach a extrémne sucho bolo v Čadci a Banskej Štiavnici. Podľa indexu CMI boli na území Slovenska počas celého mesiaca november normálne vlahové podmienky.