Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Krásnohorská Dlhá Lúka - číslo stanice: 1862

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Dátum merania
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
22.03.2023 47.38 +0.93
21.03.2023 46.45 +1.86
20.03.2023 44.59 +0.93
19.03.2023 43.66 +1.4
18.03.2023 42.26 -1.4
17.03.2023 43.66 -3.26
16.03.2023 46.92 +2.33
15.03.2023 44.59 +3.26
14.03.2023 41.33 -4.66
13.03.2023 45.99 -6.52
12.03.2023 52.51 +0.47
11.03.2023 52.04 -0.47
10.03.2023 52.51 +1.4
09.03.2023 51.11 -0.93
08.03.2023 52.04 -0.93
07.03.2023 52.97 -0.93
06.03.2023 53.9 +4.19
05.03.2023 49.71 +0.93
04.03.2023 48.78 0
03.03.2023 48.78 0
02.03.2023 48.78 +0.47
01.03.2023 48.31 -0.94
28.02.2023 49.25 -2.79
27.02.2023 52.04 -2.79
26.02.2023 54.83 +3.26
25.02.2023 51.57 +2.79
24.02.2023 48.78 +0.47
23.02.2023 48.31 -1.4
22.02.2023 49.71 +1.86
21.02.2023 47.85 -2.33
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 8.9
21.03.2023 8.9
20.03.2023 8.8
19.03.2023 8.7
18.03.2023 8.7
17.03.2023 8.7
16.03.2023 8.8
15.03.2023 8.9
14.03.2023 8.8
13.03.2023 8.8
12.03.2023 8.9
11.03.2023 9
10.03.2023 8.9
09.03.2023 8.9