Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Gemerské Teplice - číslo stanice: 1920

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Dátum merania
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
22.03.2023 15.52 -0.26
21.03.2023 15.78 +0.26
20.03.2023 15.52 -13.14
19.03.2023 28.66 +13.9
18.03.2023 14.76 0
17.03.2023 14.76 -1.02
16.03.2023 15.78 -0.52
15.03.2023 16.3 -1.9
14.03.2023 18.2 +4.4
13.03.2023 13.8 -0.96
12.03.2023 14.76 -3.14
11.03.2023 17.9 +0.56
10.03.2023 17.34 -0.86
09.03.2023 18.2 -0.3
08.03.2023 18.5 -0.3
07.03.2023 18.8 0
06.03.2023 18.8 +1.46
05.03.2023 17.34 -0.26
04.03.2023 17.6 0
03.03.2023 17.6 -0.3
02.03.2023 17.9 -0.6
01.03.2023 18.5 -0.6
28.02.2023 19.1 -2.18
27.02.2023 21.28 -2.38
26.02.2023 23.66 -1.08
25.02.2023 24.74 +1.08
24.02.2023 23.66 -0.71
23.02.2023 24.37 -23
22.02.2023 47.37 0
21.02.2023 47.37 -1.22
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 11.5
21.03.2023 11.4
20.03.2023 11.2
19.03.2023 10.8
18.03.2023 10.8
17.03.2023 10.8
16.03.2023 10.9
15.03.2023 11.1
14.03.2023 11
13.03.2023 10.9
12.03.2023 10.9
11.03.2023 11.1
10.03.2023 10.9
09.03.2023 10.8