Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Svarín - číslo stanice: 310

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Dátum merania
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
22.03.2023 74.63 -3.32
21.03.2023 77.95 -2.51
20.03.2023 80.46 +0.84
19.03.2023 79.62 +1.67
18.03.2023 77.95 -20.87
17.03.2023 98.82 +8.02
16.03.2023 90.8 -7.12
15.03.2023 97.92 +3.58
14.03.2023 94.34 -20.26
13.03.2023 114.6 -25.5
12.03.2023 140.1 +23.6
11.03.2023 116.5 +57.71
10.03.2023 58.79 +7.44
09.03.2023 51.35 +4.29
08.03.2023 47.06 -2.13
07.03.2023 49.19 -11.12
06.03.2023 60.31 -7.04
05.03.2023 67.35 +5.5
04.03.2023 61.85 -3.91
03.03.2023 65.76 -9.69
02.03.2023 75.45 -1.66
01.03.2023 77.11 -2.51
28.02.2023 79.62 -25.58
27.02.2023 105.2 -14.2
26.02.2023 119.4 +4.8
25.02.2023 114.6 -7.7
24.02.2023 122.3 +12.4
23.02.2023 109.9 -1.8
22.02.2023 111.7 +31.24
21.02.2023 80.46 -17.46
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 6.6
21.03.2023 6.7
20.03.2023 6.5
19.03.2023 6.1
18.03.2023 5.9
17.03.2023 5.8
16.03.2023 6.1
15.03.2023 6.6
14.03.2023 6.4
13.03.2023 6.2
12.03.2023 5.8
11.03.2023 6.5
10.03.2023 6.1
09.03.2023 6