Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Medvecké - číslo stanice: 548

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 155.84 0
21.03.2023 155.84 0
20.03.2023 155.84 +0.01
19.03.2023 155.83 0
18.03.2023 155.83 +0.03
17.03.2023 155.8 0
16.03.2023 155.8 -0.05
15.03.2023 155.85 -0.02
14.03.2023 155.87 +0.06
13.03.2023 155.81 0
12.03.2023 155.81 -0.06
11.03.2023 155.87 0
10.03.2023 155.87 -0.01
09.03.2023 155.88 +0.02
08.03.2023 155.86 0
07.03.2023 155.86 0
06.03.2023 155.86 +0.01
05.03.2023 155.85 +0.01
04.03.2023 155.84 0
03.03.2023 155.84 +0.02
02.03.2023 155.82 +0.02
01.03.2023 155.8 +0.03
28.02.2023 155.77 -0.02
27.02.2023 155.79 -0.03
26.02.2023 155.82 -0.04
25.02.2023 155.86 +0.03
24.02.2023 155.83 +0.02
23.02.2023 155.81 +0.01
22.02.2023 155.8 -0.01
21.02.2023 155.81 +0.05
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 11.7
21.03.2023 11.7
20.03.2023 11.7
19.03.2023 11.8
18.03.2023 11.7
17.03.2023 11.7
16.03.2023 11.7
15.03.2023 11.7
14.03.2023 11.7
13.03.2023 11.7
12.03.2023 11.7
11.03.2023 11.7
10.03.2023 11.7
09.03.2023 11.7